Iniţiativa Central Europeană (ICE)

 

Republica Moldova este membru al Iniţiativei Central Europene (ICE), astfel comunitatea ştiinţifică are posibilitatea de a participa la diverse programe organizate sub egida acestui angajament regional şi beneficiază de mecanismul ICE de schimb de experienţă Know-How Exchange Programme – (KEP).

Programul KEP are drept obiectiv facilitarea transferului de experienţă în procesul integrării Europene a Moldovei, Ucrainei şi Ţărilor din Balcanii Occidentali din partea statelor membre UE, prin iniţierea de proiecte comune. Proiectele pot fi lansate atât de instituţii publice cât şi de instituţii obşteşti şi private.

Membri ai ICE:

 1. 9 state membre UE, având rolul de donori de know-how în proiecte comune: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia.
 2. 9 state non-membre UE, ţări-recipiente a know-how-lui: Albania, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia şi Ucraina.

Acţiuni finanţate în cadrul ICE:

 • training-uri, seminare, workshop-uri;
 • vizite de studiu;
 • asistenţă în pregătirea documentelor strategice (planuri de dezvoltare, reforme, studii strategice etc.);
 • asistenţă în vederea examinării de probleme, performanţe etc.
 • transferuri tehnologice pentru aplicarea studiilor de cercetare şi inovare;
 • asistenţă tehnică;
 • alte activităţi care se încadrează în priorităţile ICE. 

Contribuţia ICE la implementarea proiectelor poate fi în proportie de maxim 50% din costul total al proiectului, urmând a fi completat din alte surse financiare, plafonul maxim fiind de 40.000 Euro.

Procedura de lansare este următoarea:

 1. Elaborarea conceptului proiectului ce ţine de următoarele domenii (agricultură, sursele de energie renovabilă, protecţia mediului, dezvoltare durabilă etc.). Detalii în broşura KEP. 
 2. Completarea unui formular tip, care poate fi găsit la adresa: http://www.ceinet.org/content/cooperation-activities?tab=1.
 3. Transmiterea formularului în adresa Direcţiei Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională a A.Ş.M. (contacte la tel/fax 542950, click here to disclose email@asm.md">click here to disclose email@asm.md). DIECI va transmite formularul către Secretariatul de Proiecte al ICE, în vederea evaluării şi aprobării finanţării proiec
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us