Cooperare Multilaterala

Cooperarea multilaterală a AȘM constă în promovarea relațiilor și activițăților științifice în cadrul organizațiilor internaționale.

Cooperarea multilaterală în domeniul cercetare – inovare este parte a eforturilor AŞM de a beneficia de un cadrul extins de cooperare în cadrul unor organizaţii de prestigiu care promovează implementarea comună a proiectelor de cercetare, încurajează cooperarea transfrontalieră, excelenţa ştiinţifică, schimbul de noi cunoştinţe, mobilitatea academică, etc.

În contextul asigurării continuităţii şi în scopul aprofundării colaborării multilaterale în domeniul de cercetare – inovare, pe parcursul anilor, AŞM a acordat o atenţie deosebită lansării şi dezvoltării relaţiilor ştiinţifice în cadrul organizaţiilor internaţionale şi regionale, printre care dorim să evidenţiem: ALLEA, ICSU, IAP, CSI, NATO, GUAM, MAAN, STCU, IAEA, UAI, OCEMN ş.a.

Din această perspectivă, o trăsătură caracteristică a cooperării multilaterale este  implicarea activă a AŞM în procesul de elaborare a cadrului strategic de activitate a organizaţiilor internaţionale în domeniul ştiinţei şi inovării, valorificarea calităţii de membru în aceste organizaţii, participarea la cele mai importante reuniuni ştiinţifice internaţionale, elaborării unor propuneri de proiecte de cercetare cu partenerii străini, cît şi luări de poziţii referitor la diverse iniţiative ce vizează cooperarea multilaterală şi integrarea sistemului de cercetarea autohton în sistemul european şi internaţional de cercetare.

 

12345

    The "SciNetNatHaz" project, funded by Black Sea Joint Operational Programme of the EU, gathers more than 90 scientists from universities, academies of sciences and research institutions from 6 countries (Greece, Romania, Moldova, Ukraine, Bulgaria and Turkey) involved in the hazard assessment related to earthquakes, landslides and floods (ELF).

    Throughout the project implementation, the study on the hazards of ELF in the Black Sea area was accomplished.
ELF Assessment implementations are already available in selected areas on the website of the project: www.scinetnathaz.net
For a better coordination of the project activities, a new form of collective scientific work organization was applied.
Thus, a modern interactive system "Polyvision ENO Interactive Whiteboard" was installed at the Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies „D.GHIŢU” of the Academy of Sciences of Moldova, with the financial support of the above-mentioned project, which allows to unfold the interactive workshops for a quick information exchange between the project participants and operational management of the project coordinator.
    The nearest interactive event, the internet-seminar or "webinar" with the participation of the project coordinator prof. Konstantinos Papateodorou and the team leader of the Republic of Moldova prof. Anatolie Sidorenko, will be held on 25 August 2015, at 15:00 pm, as well as the workshop with the participation of all project partners and coordinator, will take place on 25 September 2015, at 16:00 pm, where will be discussed the project's achieved results and solved problems.
    The European Union within Black Sea Joint Operational Programme offered not only a financial support, but also consulting for work organization and preparation of the reports according to EU standards.
The activity in the above-mentioned project has a significant contribution to the real integration of the Republic of Moldova into the European

Research Area.
Information about the SciNetNatHaz project:

Project Duration: 31 months
Total Budget: 700 000,00 €
Coordonator: Prof. Konstantinos Papatheodorou, Tech. Edu. Institute of Kentriki Makedonia, Greece
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Project Web Site: www.scinetnathaz.net

Moldova Team leader: Prof. Anatolie SIDORENCO, Director of the Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies „D.GHIŢU” 

Address: Academiei str., 3/3, MD-2028, Chisinau, Republic of Moldova
Tel.: +373 22 73-70-92
Web site: www.nano.asm.md/main.php?lang=en
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us