Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)

 

Cooperarea Economică a Mării Negre a fost oficial lansată, prin semnarea Declaraţiei de la Istanbul, la 25 iunie 1992. Membrii fondatori ai OCEMN sunt: Albania, Bulgaria, Grecia, România, Turcia, R. Moldova, Rusia, Ucraina şi trei ţări caucaziene (Armenia, Azerbaidjan şi Georgia). Regiunea OCEMN se întinde, ca suprafaţă, de la Marea Adriatică la Oceanul Pacific şi cuprinde în arealul său un număr de opt mări (Marea Neagră, Marea de Azov, Marea Marmara, Marea Egee, Marea Caspică, Marea Ionică, Marea Adriatică şi Marea Mediterană).

Cele două documente adoptate la Istanbul la 25 iunie 1992 (”Declaration on Black Sea Economic Cooperation” şi ”Bosphorus Statement”) arată că obiectivul central al OCEMN îl constituie accelerarea dezvoltării economice şi sociale a statelor membre în scopul realizării unui grad superior de integrare în economia europeană şi mondială, prin intensificarea cooperării multilaterale şi folosirea avantajelor care decurg din proximitatea geografică şi complementaritatea economiilor naţionale.

Regiunea Mării Negre are o importanţă strategică recunoscută, care este dată de resursele naturale foarte bogate, în special petrol şi gaz şi de o piaţă potenţială de peste 350 milioane consumatori. Comerţul cumulat al regiunii reprezintă peste 5% din comerţul mondial.

Centrul Internaţional de Studii la Marea Neagră (ICBSS)

Este un centru de expertiză axat pe problematica zonei Mării Negre şi a dinamicii sale regionale de cooperare. Fondată în anul 1998, în calitate de organizaţie non-profit cu sediul în Atena, Grecia, ea îndeplineşte o funcţie dublă:

  • În calitatea sa de centru de cercetare şi instruire independent ICBSS realizează cercetări aplicate, oferind recomandări factorilor de decizie, construieşte capacităţi şi promovează cunoaştinţe cu privire la regiunea Mării Negre, atît în interiorul cît şi în afara graniţelor sale.
  • În calitatea sa de organism de afiliat al Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN) se străduieşte să-şi îndeplinească în cel mai bun mod posibil, rolul său instituţional şi sarcinile primite prin realizarea de studii, oferind consiliere politică şi coordonarea multiplelor activităţi relevante.

Scopul major al ICBSS este de a promova cooperarea multilaterală între statele membre OCEMN, precum şi cu partenerii lor internaţionali. Aceasta se realizează prin coordonarea şi realizarea cercetării aplicabile în procesul de luare a deciziilor în domenii cum ar fi relaţiile OCEMN-UE, dezvoltare economică, relaţii internaţionale, bună guvernare şi reforma instituţională , energie, precum şi ştiinţă şi tehnologie.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi www.icbss.org

Fondul de Dezvoltare a Proiectelor

În 2002, în cadrul OCEMN a fost constituit Fondul de Dezvoltare a Proiectelor (PDF) cu scopul de a facilita elaborarea şi promovarea proiectelor de importanţă regională înaltă, care corespund obiectivelor şi priorităţilor OCEMN, fiind lansate sub auspiciul Grupurilor de Lucru sectoriale ale Organizaţiei.

Finanţarea de către PDF este efectuată în formă de grant, iar costul proiectului poate fi acoperit atât total, cât şi parţial. Una din condiţiile înaintării proiectelor pentru finanţare la PDF este participarea a cel puţin 3 state şi valoarea fiecărui proiect nu poate depăşi suma de 15 000 USD. Durate de desfăşurare maximă a unui proiect este de 12 luni. Până în prezent, au fost alocate fonduri pentru implementarea unor proiecte regionale, cu caracter mai mult de cercetare, în domeniile comerţului, transportului rutier de mărfuri, politicilor energetice, protecţiei mediului înconjurător, sănătăţii şi farmaciei.

Finanţările din cadrul PDF se acordă pentru orice fel de operaţiune (studiu, dezvoltare de concept ş.a.) şi servesc prioritar pentru finanţarea studiilor de pre-fezabilitate.

Mai multe detalii: http://bsec-organization.org/

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us