Programul Republicii Moldova pentru Preşedinţia GUAM

press release

Începând cu 1 ianuarie, capsule Republica Moldova a preluat pre?edin?ia Organiza?iei pentru Democra?ie ?i Dezvoltare Economic? (GUAM) pentru anul 2014. Programul de activitate prevede extinderea rela?iilor comercial-economice, cooperarea statelor membre atât pe plan politic, cât ?i pe plan sectorial, precum ?i contribu?ia acestora la promovarea colabor?rii cu statele non-membre GUAM, dar ?i cu Organiza?iile Interna?ionale.

Priorit??ile Programului includ consolidarea colabor?rii ?tiin?ifice ?i extinderea cercet?rilor în cadrul programului FP7 ?i cooperarea tehnico-?tiin?ific? pentru identificarea temelor de interes comun, precum ?i valorificarea oportunit??ilor deschise de Programul Orizont 2020.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us