Diaspora Științifică

Academia de Științe a Moldovei oferă suport diasporei științifice a Republicii Moldova care dorește să se implice și să contribuie la dezvoltarea științei și economiei din țara de origine. Acest suport ia forma unor proiecte și inițiative comune de valorificare a cunoștințelor obținute peste hotarele țării.

Direcţia Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională (DIECI) a Academiei de Ştiinţe Moldovei a lansat iniţiativa "Dezvoltarea cooperării în cadrul diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova". Iniţiativa are drept scop primordial  crearea unei platforme de interacţiune între diaspora ştiinţifică  a Republicii Moldova şi comunitatea  ştiinţifica  din Moldova prin crearea etapizată a Reţelei Diasporei Ştiinţifice a Republicii Moldova (RDSRM).

Obiectivele RDSRM vor consta în susţinerea comunicării şi colaborării între cercetătorii din Republica Moldova şi cei din afara;  oferirea mecanismelor de sprijinire a savanţilor aflaţi peste hotare în dorinţa lor de implicare în procesul de inovare din Moldova; sprijinirea instituţiilor de cercetare din Moldova în vederea implicării lor în proiecte iniţiate de instituţiile de cercetare-gazdă. În prezent, eforturile AŞM sunt concentrate pe două aspecte principale:

  1. aspectul practic, ce vizează repatrierea temporară a savanţilor originari din Republica Moldova prin intermediul vizitelor de lucru de scurtă durată în cadrul instituţiilor din sfera de cercetare şi inovare din ţara de origine: (URMĂTORUL APEL DE CONCURS VA FI LANSAT ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2013)
  2. aspectul practic, ce vizează reîntoarcerea şi reintegrarea cercetătorilor originari din Republica Moldova prin intermediul Programului Marie Curie al PC7 intitulat Burse de Integrare (CIG): PARTICIPAŢI ACUM LA PROGRAMDeadline: 7 martie 2013 şi 18 septembrie 2013. 
  3. latura ştiinţifico-metodologică, care se axează pe identificarea celor mai eficiente căi de cooptare a membrilor diasporei ştiinţifice la procesul de dezvoltare a Republicii Moldova. Informaţii detaliate.

Concomitent, Academia de Ştiinţe a Moldovei în parteneriat cu Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne (EPFL), Elveţia şi cu suportul programului SCOPES al Fundaţiei Naţionale Elveţiene pentru Ştiinţă (SNSF) a lansat, în noiembrie 2011, platforma electronică „Diaspora Network”.

Diaspora Network este o platformă electronică destinată tuturor cercetătorilor şi persoanelor înalt calificate originare din Republica Moldova care îşi desfăşoară activitatea profesională în ţară sau peste hotare şi care doresc să creeze împreună un spaţiu deschis al cunoaşterii, comunicării şi cooperării.

Vă invităm să utilizaţi acest spaţiu electronic al cooperării pentru:

  1. a găsi parteneri în vederea dezvoltării unor proiecte de cercetare şi inovaţionale comune;
  2. a populariza acasă şi peste hotare propriile realizări ştiinţifice şi profesionale;
  3. a plasa cele mai recente anunţuri referitor la poziţii vacante, conferinţe, prezentări publice, publicaţii, proiecte etc.;
  4. a fi informat cu privire la oportunităţile plasate de către alţi membri ai reţelei electronice;
  5. a expune poziţia Dvs. referitor la ultimele evoluţii din domeniul de cercetare şi inovare ce au loc în Republica Moldova şi în lume;
  6. a participa la dezbaterea şi avizarea documentelor strategice ce vizează dezvoltarea sectorului cercetare–inovare din Republica Moldova;
  7. a disemina alte informaţii utile pentru comunitatea cercetătorilor şi a persoanelor antrenate în sectoare ce implică tehnologii avansate.

Pentru a valorifica beneficiile acestui spaţiu virtual, Vă invităm respectuos să Vă înregistraţi on-line în calitate de utilizator nou şi să completaţi profilul Dvs. profesional în spaţiile special destinate pentru aceasta.

Pentru informaţii suplimentare, sugestii, recomandări sau propuneri la toate subiectele conexe a Diasporei Ştiinţifice Vă rugăm să ne scrieţi la adresa diaspora[@]asm.md sau să ne contactaţi la tel/fax: +373-22-212547. Pentru informaţii adiţionale contactaţi: Vitalie Varzari. Specialist Principal al DIECI a AŞM.

Sustinatorii iniţiativei sunt:

 mrda  european-union-hi  iom logo 300  SNSF logo  
AUEG banner
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us