Burse de integrare PC7 - APEL DESCHIS!

Bursele de Integrare Marrie Curie (CIG) sunt acum LANSATE. Deadline: ask Helvetica, vcialis 40mg sans-serif; text-align: -webkit-auto;">06 martie 2012 la 17:00:00 (Brussels local time).

PC7 este principalul instrument pentru finan?area cercet?rii ?tiin?ifice în Europa, avînd în perioada 2007-2013 un buget de peste 53 miliarde Euro. PC7 are drept scop de a contribui la dezvoltarea economiei ?i societ??ii bazate pe cunoa?tere în spa?iul UE, prin consolidarea Spa?iului European de Cercetare. Participarea la PC7 este deschis? unei game largi de organiza?ii ?i persoane - universit??i, centre de cercetare, corpora?ii multina?ionale, IMM-uri, organe ale administra?iei publice ?i persoane fizice. 

În luna octombire2011 Academia de ?tiin?e a Moldovei a semnat Memorandumul de În?elegere între Uniunea European? ?i Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al ?aptelea Program Cadru al Comunit??ii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologic? ?i activit??i demonstrative: 2007-2013 (PC7) (informa?ie detaliat? la acest link). În urma semn?rii acestui document Republica Moldova a devenit ?ar? asociat? a programului european PC7 cu noi posibilit??i de valorificare a fondurilor europene destinare cercet?rii, inov?rii ?i dezvolt?rii, ceea ce îi va permite s?:

  1. coopereze şi concureze în calitate de partener egal în toate concursurile anunţate de PC7;
  2. devină parte componentă a unei reţele europene a oamenilor de ştiinţă, mediului de afaceri şi factorilor de decizie ce stabilesc obiectivele şi priorităţile europene în domeniul cercetării-inovării;
  3. beneficieze de potenţialul şi excelenţa ştiinţifică europeană pentru soluţionarea problemelor interne. 

Pentru diaspora ştiinţifică a Republicii Moldova, asocierea la PC7 deschide noi oportunităţi de implicare în comun cu colegii din Republica Moldova la apelurile de concurs PC7, inclusiv la depunerea proiectelor individuale pentru  Bursele de ReintegrareMarie Curie al PC7 (CIG).

Cu o durată de la 2 la 4 ani, Bursele de Reintegrare în sumă de pînă la 25.000 Euro pe an,sunt destinate cercetătorilor din diasporă care doresc să revină în ţara de origine pentru a se angaja în sfera de cercetare – dezvoltare şi a contribui cu experienţa şi cunoştinţele acumulate la dezvoltarea acesteia.

Pentru a beneficia de aceste burse vă invităm să consultaţi Ghidul Aplicantului de la linkul de mai jos şi să urmăriţi baza de date Cordis pentru a fi informat cînd va fi deschis următorul apel pentru propuneri.

De asemenea Vă invităm să consultaţi Catalogul grupurilor de cercetare din Republica Moldova, care conţine profilurile ştiinţifice ale grupurilor de cercetători care sunt interesaţi în iniţierea parteneriatelor PC7

Materiale utile

  1.  Baza de date Cordis
  2. Bursele de ReintegrareMarie Curie al PC7 (CIG).
  3. Catalogul Grupurilor de cercetare din Republica Moldova 

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us