Acorduri de cooperare încheiate cu AŞM

Nr   Acorduri de colaborare tehnico-științifică în vigoare Data semnării 
 1. Acord de colaborare între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe din Polonia. 29.05.1991
 2. Acord de înființare a Asociației Internaționale a Academiilor de Științe (MAAN). 23.09.1993
 3. Acord de colaborare între Academiile de Științe a MoldoveiUcrainei și Belarus. 15.12.1993
 4. Acord de colaborare între Academia de Științe a Moldovei și Societatea Regală din Londra. 22.06.1995
 5. Acord de colaborare științifică între Academia de Științe a Ungariei și Academia de Științe a Moldovei. 11.07.1996
 6. Acord de colaborare științifică între Academia de Științe a Moldovei și UNESCO. 15.05.1998
 7. Acord de colaborare științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe a Bulgariei. 29.05.2002
 8. Acord de colaborare științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia Națională de Științe a Republicii Belarus.
Protocol la Acordul de cooperare.
10.02.2003
 9. Acord de colaborare tehnico-științific între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe a Rusiei.
Protocol la Acordul de cooperare.
18.05.2004
 10. Acord de colaborare științifică și tehnică între Academia de Științe Agricole din Rusia și Academia de Științe a Moldovei. 12.10.2004
 11. Acord de colaborare științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia Română.
Protocolul de aplicare a Acordului de colaborare științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia Română.
17.01.2005
 12. Acord de colaborare tehnico-științific între Academia de Științe a Moldovei și Fondul de Cercetări Fundamentale din Rusia. 18.03.2005
 13. Protocol de colaborare științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe a Poloniei pentru an. 2006-2008. 04.2005
 14. Convenție de colaborare tehnico-științifică pentru perioada 2005-2007 între Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din România și Academia de Științe a Moldovei. 31.05.2005
 15. Acord de colaborare între Fondul ȘtiinȚelor Umanitare din Rusia și Academia de Științe a Moldovei. 02.06.2005
 16.

Acord de colaborare tehnico-științific între Academia de Științe Agricole din Ucraina și Academia de Științe a Moldovei.

15.07.2005
 17. Acord de cooperare între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe și Arte din Muntenegru. 27.01.2006
 18. Protocol la Acordul de colaborare științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe a Ungariei. 26.06.2006
 19. Acord de colaborare științifică dintre Academia de Științe a Moldovei și Fundația Civilă de Cercetări și Dezvoltare din SUA (CRDF). 30.09.2006
 20. Acord între Academia de Științe a Moldovei și Centrul Științific de Sud al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei. 09.10.2006
 21. Convenție de colaborare tehnico-științifică pentru perioada 2006-2010 între Academia de Științe a Moldovei, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din România și Academia de ȘtiinȚe Agricole a Ucrainei. 17.11.2006
22. Protocol cu privire la modificarea și completarea Acordului de colaborare tehnico-științific între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe a Rusiei de la 18.05.2004. 27.11.2006
23. Acordul de colaborare între Academia de Științe a Moldovei și Fondul Republican de Cercetări Fundamentale din Belarus. 03.05.2007
24. Acordul de colaborare tehnico-științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia Națională de Științe a Azerbaidjanului. 18.06.2007
25. Acordul suplimentar nr. 2 la Acordul de colaborare tehnico-științifică între Academia de Științe a Moldovei și Fondul de Cercetări Fundamentale din Rusia din 18.05.2005, cu privire la condițiile și termenele desfășurării concursurilor proiectelor mixte privind organizarea seminarelor științifice. 10.07.2007
26. Acordul suplimentar nr. 3 la Acordul de colaborare tehnico-științifică între Academia de Științe a Moldovei și Fondul de Cercetări Fundamentale din Rusia din 18.05.2005, cu privire la condițiile și termenele desfășurării concursurilor proiectelor mixte de cercetări fundamentale. 10.07.2007
27. Acordul de colaborare tehnico-științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe a Turciei. 05.10.2007
28. Acordul de colaborare tehnico-științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia Națională de Științe a Chinei. 28.11.2007
29. Acordul de colaborare științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe din Austria. 17.12.2007
30. Memorandumul de intenții privind cooperarea științifică și tehnologică între Ministerul Federal al Educației și Cercetării din Germania și Academia de Științe a Moldovei. 14.03.2008
31. Acordul de colaborare tehnico-științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia Agricolă din Republica Bulgaria 22.05.2008
32. Acordul de colaborare științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe din Republica Cehă. 20.09.2008
33. Program de colaborare bilaterală în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării între Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică din România și Academia de Științe a Moldovei. 23.10.2008
34. Protocolul privind planificarea tematicii și a termenilor de petrecere a concursului comun a cercetărilor științifice fundamentale dintre Ministerul Educației și Științei al Ucrainei și Academia de științe a Moldovei pentru perioada 2009-2010 02.12.2008
35. Protocol adițional la Acordul de colaborare științifică între Academia Națională de ȘtiinȚe din Belarus și Academia de Științe a Moldovei 22.01.2009
36. Acordul între Academia de Științe a Moldovei și Fondul Științific Umanitar din Federația Rusă cu privire la efectuarea concursului comun al proiectelor științifice, Regulamentul cu privire la organizarea concursurilor comune de proiecte științifice ale AȘM și ale Fondului Științific Umanitar din Federația Rusă 23.01.2009
37. Protocol de colaborare științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe a Poloniei pentru an. 2010-2012 09.12.2009
38. Protocol pentru anii 2010-2012 la Acordul de cooperare științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe a Ungariei. 30.03.2010
39. Acord de cooperare științifică dintre Consiliul Național de Cercetare din Italia și Academia de Științe a Moldovei 23.06.2010
40. Programul de cooperare a Acordului de cooperare științifică dintre Consiliul Național de Cercetare din Italia și Academia de Științe a Moldovei 23.06.2010
41. Acord de cooperare între Academia de Științe a Moldovei și Parteneriatul de durabilitate AGRO CANADA - Casp Overseas Ltd. (Casp) Canada. 29.11.2010
42.

Memorandum de înțelegere între Academia de Științe a Moldovei și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică privind colaborarea în Cadrul Oficiului Român pentru Știință ți Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană.

28.03.2011 

43.

Acord între Centrul Național de Cercetare Științifică din Franța și Academia de Științe a Moldovei

24.05.2011
44.

Acord de cooperare științifică între Academia de Științe din Lisabona și Academia de Științe a Moldovei

12.10.2011
45.

Protocol privind planificarea tematicii și termenilor de petrecere a concursului comun de cercetări științifice dintre Academia de Științe a Moldovei și Academia Națională de Științe din Azerbaidjan pe anii 2012-2014

02.11.2011

 46. 

Acordul de colaborare științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe și Arte a Sloveniei.

02.09.2013

47. Acordul de colaborare științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia Națională de Științe a Armeniei. 18.11.2016
48. 

Acordul de colaborare științifică între Academia de Științe a Moldovei și Academia Națională de Științe a Ucrainei.

10.03.2017

Recomandări privind mecanismul de încheiere a acordurilor internaționale de colaborare de către organizațiile din sfera științei și inovării subordonate Academiei de Științe a Moldovei

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us