Integrare Europeana

Procesul de integrare europeană în sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova este orientat spre accesarea oportunităţilor oferite de Spaţiul European de Cercetare: infrastructura performantă de cercetare, atragerea surselor adiţionale de finanţare a cercetărilor interdisciplinare, beneficierea de expertiză în domeniile în care nu dispunem de o masă critică suficientă, mobilitatea cercetătorilor în ambele sensuri şi reintegrarea acestora în ţara de origine.

Academia de Ştiinţe a Moldovei, în temeiul Acordului de Parteneriat între Guvern şi AŞM pentru anii 2009-2012, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 22.01.2009, art. 14, lit. s „în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va negocia cu Comisia Europeană condiţiile asocierii Republicii Moldova la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică (PC7)”. Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2012, Republica Moldova va deveni prima ţară din spaţiul CSI asociată la PC7, iar cercetătorii din ţara noastră vor beneficia de cea de-a cincea libertate europeană – libertatea circulaţiei cunoştințelor.

În rezultatul asocierii, Republica Moldova va deveni membru cu drepturi egale a Spaţiului European de Cercetare, ceea ce îi va permite:

  1. să coopereze şi să concureze în calitate de partener egal în toate concursurile anunţate de PC7;
  2. să devină parte componentă a unei reţele europene a oamenilor de ştiinţă, mediului de afaceri şi factorilor de decizie ce stabilesc obiectivele şi priorităţile europene în domeniul cercetării-inovării;
  3. să beneficieze de potenţialul şi excelenţa ştiinţifică europeană pentru soluţionarea problemelor interne.

INFORMAŢII UTILE:

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us