Programele operationale ale UE

În scopul creării parteneriatelor transfrontaliere şi transnaţionale în domenii de importanţă strategică, pentru îmbunătăţirea procesului de integrare teritorială, economică, socială şi al sprijinirii coeziunii, stabilităţii şi competitivităţii în regiune, Uniunea Europeană a aprobat la 1 iulie 2003 Comunicarea „Punerea bazelor unui Nou Instrument de Vecinătate" (COM [2003] 393) care a introdus conceptul de Programe de Vecinătate.

În Comunicarea Comisiei „Europa lărgită – Vecinătate: Un cadru nou de relaţii cu vecinii noştri de la Est şi Sud” din 11 martie 2003 (COM [2003] 104) s-a propus ca “Uniunea Europeană să tindă spre crearea unui spaţiu de prosperitate şi stabilitate şi a unei vecinătăţi prietenoase cu care Uniunea Europeană are relaţii strânse, de pace şi cooperare.”

Comunicarea privind Europa lărgită a conturat mai întâi politica Europeană de vecinătate pentru formarea relaţiilor viitoare ale UE cu vecinii săi. Ca un element al acestei politici, Comisia a depus eforturi pentru a crea, începând cu anul 2007, un nou Instrument de Vecinătate, care va finanţa măsurile transfrontaliere de cooperare pe ambele părţi ale frontierei externe a Uniunii Europene lărgite.

Obiectivele noului Instrument de Vecinătate constau în:

  • Promovarea dezvoltării economice şi sociale durabile în zonele de frontieră;
  • Întreprinderea acţiunilor comune întru depăşirea sfidărilor comune în domenii precum: protecţia mediului, ocrotirea sănătăţii, prevenirea şi combaterea crimei organizate;
  • Asigurarea unor frontiere eficiente şi sigure;
  • Promovarea acţiunilor transfrontaliere locale de tip „om-la-om”.

Programele transnaţionale şi transfrontaliere ale UE la care este eligibilă Republica Moldova în perioada bugetară 2007 – 2013 sunt:

  1. Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Moldova (www.ro-ua-md.net);
  2. Programul de Cooperare Transnaţională pentru Sud-Estul Europei (www.southeast-europe.net);
  3. Programul Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre (www.blacksea-cbc.net).

Pentru infromaţii mai detaliate descărcați fişierul PowerPoint ataşat şi accesaţi pagina web: www.jts.md.

Pentru întrebări suplimentare puteţi contacta:
Vitalie VARZARI
Specialist principal, DIECI al A.Ş.M.
Tel: (+373 22) 212547
E-mail: click here to disclose email@asm.md

Pentru întrebări specifice puteţi contacta:
Mariana PUNTEA.
Punct Naţional de Contact Moldova
Asistenţă pentru Programele de Vecinătate România - Moldova 2004-2006 CADSES.
Bd. Ştefan cel Mare, 180, bir. 802
Telefon: (+373 22) 214201
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.jts.md

Ultima actualizare ( Thursday, 25 March 2010 )

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us