Concursul de burse "CEl Fellowship for Writers in Residence "

opportunities


        Directia Relatii Externe va informeaza despre lansarea Concursului de burse "CEl Fellowship for Writers in Residence ", organizat de Initiativa Central-Europeana (ICE) in cooperare cu Asociatia Scriitorilor din Slovenia si Festivalul International de Literatura de la Vilenica.
        Scopul concursului este de a incuraja colaborarea si promovarea tinerilor scriitori din Europa Centrala, in special din tarile care nu sunt inca membre ale Uniunii Europene. Bursa, in valoare de 5 000 de Euro, se acorda pe o perioada de trei luni, timp in care castigatorul va lucra la proiectul anuntat si va putea locui in orice tara membra a ICE.
        Dosarul de participare la concurs se depune prin posta. Formularul de participare se anexeaza. Termenul limita pentru depunerea dosarelor la concursul nominalizat este 30 aprilie 2018.

        Detalii

        

Participați și vizitați atelierele de lucru, tururile și sesiunile de afaceri cu ocazia evenimentului IFA 2017 - Expoziția de vârf pentru utilizatorii de electronice și electrocasnice.

events   În perioada 01 - 06 septembrie 2017, Enterprise Europe Network (EEN) Berlin -Brandenburg, în colaborare cu Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei ca partener EEN - Moldova vor organiza evenimentul "IFA Global Markets", unde se vor desfășura sesiuni de informare în cadrul cărora participanții vor avea posibilitatea să exploreze oportunitățile enorme de a găsi noi parteneri de afaceri, de transfer tehnologic sau de cercetare. De asemenea, participanții sunt bineveniți să aleagă din diferite excursii tematice ghidate. Acestea se vor concentra pe diferite sectoare de activitate și subiecte care vor conduce la expozanții selectați. Sesiunile de afaceri vor oferi o imagine de ansamblu asupra posibilităților de finanțare și colaborare în cadrul proiectelor de inovare, în special din sectorul electronicii, și va crea o imagine de ansamblu asupra celor mai noi inovații inteligente din lume. O zi din cadrul evenimentului se va concentra pe Căutarea de Talente: întâlniri organizate între talentele internaționale ce sunt în căutare de noi oportunități pentru carieră și între companiile inovatoare și organizațiile de cercetare din întreaga lume.
 
   Evenimentul se va concentra pe următoarele:
Zilele de afaceri IFA vizează un spectru larg de companii internaționale (atât IMM-uri, cât și industrii mari), universități și cercetători interesați în găsirea de noi parteneri de afaceri, de tehnologie sau cercetare și de explorarea unor noi modalități de cooperare.
 
   Evenimentele se vor desfășura în două locații diferite: IFA NEXT (Berlin ExpoCenter City, Hall 26) și Global Markets (STATION-Berlin, Luckenwalder Straße 4-6, 10963 Berlin).
 
   De ce să participați?
  • Prezentați cele mai bune proiecte, produse sau know-how;
  • Direcționați potențialii parteneri de afaceri în întâlniri pre-programate "one-to-one";
  • Inițierea contactelor transfrontaliere și a noilor cooperări;
  • Găsiți noi parteneri comerciali / tehnologici / de cercetare;
  • Obțineți cele mai recente informații despre rezultatele cercetărilor industriale;
  • Întâlniți și împărtășiți opinii cu cercetători și experți internaționali;
  • Prezentați, discutați și dezvoltați noi idei de proiecte la nivel internațional.
   Participanții pot alege individual în care module să participe iar o hartă a târgurilor și a locațiilor poate fi găsită aici.
   Limba de lucru în cadrul evenimentului este engleza iar participarea este gratuită.
   Vă rugăm să rețineți: Este necesară înregistrarea. Veți avea nevoie de un bilet de vizitator pentru a obține acces la centrul de târguri IFA.
   Pagina web a evenimentului este https://www.b2match.eu/ifa2017

Programul de evenimente internaționale pentru perioada 2017 - 2019

events

Anunț.
Direcția Relații Externe a CSSDT al AȘM, vă aduce la cunoștință despre Programul de evenimente elaborat de Ministerul Învățămîntului și Științei a Federației Ruse, cu referire la evenimentele internaționale, din spațiul CSI, în domeniul științei și inovării, preconizate a fi organizate în perioada 2017-2019. 

Programul sus-menționat click aici.

Programul Știință pentru Pace și Securitate (SPS)

       opportunities

        Programul Știință pentru Pace și Securitate (SPS) este un instrument politic care consolidează cooperarea și dialogul cu toți partenerii NATO, bazat pe cercetare științifică, inovare și schimb de cunoștințe. Programul SPS oferă finanțare, consultanță de specialitate, precum și sprijin pentru activitățile de securitate relevante dezvoltate în comun de către membrii și partenerii NATO. Programul SPS promovează cooperarea civilă legată de securitatea practică, și se concentrează pe o gamă tot mai largă de provocări de securitate, apărare împotriva amenințărilor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) agenți, apărare cibernetică, securitate energetică și preocupările legate de mediu, precum și aspectele sociale ale securității cum ar fi punerea în aplicare a Rezoluției 1325 a Consiliului de securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea (RCSONU 1325).

        Programul SPS promovează colaborarea și securitatea în cooperare pe trei dimensiuni fundamentale: știință, parteneriat și securitate și sprijină colaborarea prin trei mecanisme de finanțare stabilite: proiecte multianuale de cercetare, ateliere de cercetare, și cursuri de formare.
        Solicitanții interesați de a obține susținere financiară trebuie să dezvolte o activitate de colaborare care se încadrează în una dintre următoarele formate:
         1. proiecte multianuale de cercetare-dezvoltare;
         2. cursuri de instruire;
         3. ateliere de lucru.
         În acest scop, părțile interesate pot să depună o cerere de finanțare care trebuie să fie condusă de directori de proiect din cel puțin un stat membru al NATO și un stat partener. Aceste aplicații trebuie să se adreseze direct SPS-cheie prioritățile și să aibă o legătură clară cu securitatea.

      Odată ce cererea a fost primită de către Programul SPS, aceasta va fi supusă unui proces cuprinzător de evaluare și aprobare, ținând seama de opinia expertului, îndrumarea științifică și politică. Acest proces asigură că toate aplicațiile SPS aprobate pentru finanțare au fost evaluate de către experții NATO, oameni de știință independenți, și înșiși națiunile NATO.
        Termenele limită sunt:
        1 iulie 2017 - 23:59 CET
        1 octombrie 2017 - 23:59 CET
        Întrucât decizia privind finanțarea poate dura până la 9 luni de la data limită de depunere a cererii, este important să se țină seama de aceasta atunci când se propune o dată pentru o activitate.

        Cererile de finanțare trebuie trimise la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Pentru detalii accesați pagina web: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_85373.htm?

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us