Programul Știință pentru Pace și Securitate (SPS)

       opportunities

        Programul Știință pentru Pace și Securitate (SPS) este un instrument politic care consolidează cooperarea și dialogul cu toți partenerii NATO, bazat pe cercetare științifică, inovare și schimb de cunoștințe. Programul SPS oferă finanțare, consultanță de specialitate, precum și sprijin pentru activitățile de securitate relevante dezvoltate în comun de către membrii și partenerii NATO. Programul SPS promovează cooperarea civilă legată de securitatea practică, și se concentrează pe o gamă tot mai largă de provocări de securitate, apărare împotriva amenințărilor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) agenți, apărare cibernetică, securitate energetică și preocupările legate de mediu, precum și aspectele sociale ale securității cum ar fi punerea în aplicare a Rezoluției 1325 a Consiliului de securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea (RCSONU 1325).

        Programul SPS promovează colaborarea și securitatea în cooperare pe trei dimensiuni fundamentale: știință, parteneriat și securitate și sprijină colaborarea prin trei mecanisme de finanțare stabilite: proiecte multianuale de cercetare, ateliere de cercetare, și cursuri de formare.
        Solicitanții interesați de a obține susținere financiară trebuie să dezvolte o activitate de colaborare care se încadrează în una dintre următoarele formate:
         1. proiecte multianuale de cercetare-dezvoltare;
         2. cursuri de instruire;
         3. ateliere de lucru.
         În acest scop, părțile interesate pot să depună o cerere de finanțare care trebuie să fie condusă de directori de proiect din cel puțin un stat membru al NATO și un stat partener. Aceste aplicații trebuie să se adreseze direct SPS-cheie prioritățile și să aibă o legătură clară cu securitatea.

      Odată ce cererea a fost primită de către Programul SPS, aceasta va fi supusă unui proces cuprinzător de evaluare și aprobare, ținând seama de opinia expertului, îndrumarea științifică și politică. Acest proces asigură că toate aplicațiile SPS aprobate pentru finanțare au fost evaluate de către experții NATO, oameni de știință independenți, și înșiși națiunile NATO.
        Termenele limită sunt:
        1 iulie 2017 - 23:59 CET
        1 octombrie 2017 - 23:59 CET
        Întrucât decizia privind finanțarea poate dura până la 9 luni de la data limită de depunere a cererii, este important să se țină seama de aceasta atunci când se propune o dată pentru o activitate.

        Cererile de finanțare trebuie trimise la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Pentru detalii accesați pagina web: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_85373.htm?

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us