PC7

FP7PC7 este principalul instrument pentru finanţarea cercetării ştiinţifice în Europa, avînd în perioada 2007-2013 un buget de peste 53 miliarde Euro. Participarea la PC7 este deschisă unei game largi de organizaţii şi persoane - centre de cercetare, universităţi, IMM-uri, corporaţii multinaţionale, organe ale administraţiei publice şi persoane fizice.Este continuarea programului FP6, proiectat pe baza realizărilor programelor precedente, acestea fiind implementate înca din 1984. FP7 are scopul de a realiza o Arie Europeană de Cercetare, şi de a conduce la o societate şi economie europeană bazate pe cunoaştere şi dezvoltare.

În data de 11 octombrie, la Bruxelles, Comisarul European pentru Cercetare, Inovare și Știință, dna Máire Geoghegan-Quinn și acad. Gheorghe Duca, Președintele AȘM au semnat Memorandumul de Înţelegere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7).

Astfel, Republica Moldova devine prima țară din cadrul Parteneriatului Estic și a doua inclusă în cadrul Politicii Europene de Vecinătate, care obține statutul de țară asociată la PC7.

În rezultatul asocierii, Republica Moldova obține drepturi similare statelor membre ale UE, devinind membru al Spaţiului European de Cercetare, ceea ce îi va permite:

  1. să coopereze şi concureze în calitate de partener egal în toate concursurile anunţate de PC7;
  2. să devină parte componentă a unei reţele europene a oamenilor de ştiinţă, mediului de afaceri şi factorilor de decizie ce stabilesc obiectivele şi priorităţile europene în domeniul cercetării-inovării;
  3. să beneficieze de potenţialul şi excelenţa ştiinţifică europeană pentru soluţionarea problemelor interne.

Spre deosebire de o ţară terţă (statut pe care l-a deţinut ţara noastră pînă în prezent), un stat asociat dispune de dreptul de a iniţia proiecte de cercetare şi crea consorţiumuri europene, participă în toate ofertele de finanţare, detașează reprezentanţi în comitetele de administrare şi grupurile de lucru ale PC7 şi Spaţiului European de Cercetare, beneficiază de suportul Comisiei în consolidarea reţelei de Puncte Naţionale de Contact PC7, participă în iniţiativele de cercetare ce cad sub incidenţa articolelor 169 şi 171 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (cum ar fi Programul „Eurostar” sau Iniţiativele Tehnologice Comune ce promovează parteneriatele public-privat) dispunând de aceleaşi drepturi şi obligaţii în materie de proprietate intelectuală ca şi statele membre participante etc.

INFORMAŢII UTILE:

PENTRU CONSULTANŢĂ ŞI SUPORT CONTACTAŢI: 

Diana GROZAV
Șef Secție Integrare Europeană a DIECI
Tel./fax: (00373 22) 270 502
E-mail: diana.grozav[at]cssdt.asm.md
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us