Materiale Informationale H2020

Apeluri deschise COST

open call

COST - Cooperarea European? în domeniul ?tiin?ei ?i Tehnologiei – este primul ?i cel mai larg instrument european care sprijin? cooperarea transna?ional? între cercet?tori, sale ingineri ?i oameni de ?tiin?? din întreaga Europ?.
COST este unicul mijloc pentru a elabora în comun noi idei ?i ini?iative în toate domeniile ?tiin?ei ?i tehnologiei, stomach prin crearea re?elelor pan-europeane a activit??ilor de cercetare finan?ate la nivel na?ional.
COST ofer? sprijin financiar pentru eforturile de cooperare a grupurilor ?tiin?ifice din toat? Europa ?i de coordonare a acestor re?ele de cercetare numite Actiuni. Fondurile acoper? costurile re?elelor de cercetare, tadalafil precum: conferin?e, ateliere de lucru, seminare, înrîlniri etc.
Ac?iunile COST sunt re?ele tehnico-?tiin?ifice, deschise pentru cercet?tori ?i p?r?i interesate pentru o durat? de patru ani.
Propunerea pentru Ac?iunea COST poate fi trimis? în orice moment pe parcursul anului, prin intermediul noului instrument de depunere on-line e-COST 
Urm?toarea colectare de date se anticipeaza a fi 23 februarie 2016.
Apelurile sunt deschise pentru idei din toate domeniile ?tiin?ifico-tehnologice, inclusiv ?tiin?e socio-umaniste. Propunerile multi ?i interdisciplinare sunt încurajate.
Pentru detalii accesa?i urm?torull link.

Apeluri deschise COST (2)

open call

COST - Cooperarea European? în domeniul ?tiin?ei ?i Tehnologiei – este primul ?i cel mai larg instrument european care sprijin? cooperarea transna?ional? între cercet?tori, health ingineri ?i oameni de ?tiin?? din întreaga Europ?.
COST este unicul mijloc pentru a elabora în comun noi idei ?i ini?iative în toate domeniile ?tiin?ei ?i tehnologiei, order prin crearea re?elelor pan-europeane a activit??ilor de cercetare finan?ate la nivel na?ional.
COST ofer? sprijin financiar pentru eforturile de cooperare a grupurilor ?tiin?ifice din toat? Europa ?i de coordonare a acestor re?ele de cercetare numite Actiuni. Fondurile acoper? costurile re?elelor de cercetare, allergist precum: conferin?e, ateliere de lucru, seminare, înrîlniri etc.
Ac?iunile COST sunt re?ele tehnico-?tiin?ifice, deschise pentru cercet?tori ?i p?r?i interesate pentru o durat? de patru ani.
Propunerea pentru Ac?iunea COST poate fi trimis? în orice moment pe parcursul anului, prin intermediul noului instrument de depunere on-line e-COST 
Urm?toarea colectare de date se anticipeaza a fi 23 februarie 2016.
Apelurile sunt deschise pentru idei din toate domeniile ?tiin?ifico-tehnologice, inclusiv ?tiin?e socio-umaniste. Propunerile multi ?i interdisciplinare sunt încurajate.
Pentru detalii accesa?i urm?torull link.

Revista electronică HORIZON

horizon2020

V? inform?m despre lansarea noii reviste electronice „HORIZON”. Revista „HOROZON” se adreseaz? unei game largi de cititori interesa?i de ultimele evolu?ii în cercetare-inovare ?i impactul pe care acest domeniu îl are asupra societ??ii. HORIZON va cuprinde, healing de asemenea, site puncte de vedere ale cercet?torilor recunoscu?i , story ale inovatorilor ?i factorilor de decizie.

Revista va fi actualizat? în mod regulat cu noi articole ?i con?inut multimedia, care pot fi, de asemenea, vizualizate pe dispozitive mobile. Link-uri c?tre re?elele sociale va permite cititorilor s?-?i exprime propriile opinii ?i s? ofere feedback cu privire la articolele publicate.
Revista poate fi accesat? on-line la urm?toarea adres?: http://horizon-magazine.eu/.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us