Apel către comunitatea şi diaspora ştiinţifică a Republicii Moldova

S? CONTRIBUIM ÎMPREUN? LA DEZVOLTAREA REPUBLICII MOLDOVA

În anul 2010 Academia de ?tiin?e a Moldovei, pills în parteneriat cu Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne (Elve?ia) ?i cu sus?inerea savan?ilor moldoveni din diaspor? a lansat proiectul comun de cercetare ce vizeaz? „Conectarea diasporei ?tiin?ifice a Republicii Moldova la dezvoltarea ??rii de origine” (mai multe detalii aici).

În scopul implement?rii cu succes a sarcinilor proiectului ini?iatorii acestuia vin cu un Apel c?tre comunitatea ?tiin?ific? din Republica Moldova ?i cu un Apel c?tre membrii diasporei ?tiin?ifice ?i înalt calificate a Republicii Moldova de a participa la completarea unui chestionarului electronic.

***

a) Pentru  comunitatea ştiinţifică din Moldova chestionarul este disponibil la acest link: http://www.surveymonkey.com/s/BT59HSP iar
b) Pentru membrii diasporei ştiinţifice şi înalt calificate a Republicii Moldova chestionarul este disponibil la acest link:
http://www.surveymonkey.com/s/SkilledMoldovansAbroad

***

Contăm foarte mult pe expertiza şi contribuţia comună a comunităţii şi diasporei ştiinţifice la completarea şi diseminarea chestionarului sociologic, rezultatele cărora ne vor oferi posibilitatea de a identifica noi oportunităţi de colaborare eficientă în diferite domenii de cercetare ştiinţifică şi tehnologică cu participarea comuna atît a comunităţii ştiinţiifce cît şi a membrilor diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova.

Persoană de contact: Vitalie Varzari
Specialist principal al Direcţiei Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională a AŞM
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: (+37322) 212547

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us