Concurs pentru obţinerea Bursei post-doctorale 2015 A.SK

opportunities

Centrul pentru ?tiin?e Sociale din Berlin (WZB) lanseaz? Apelul de concurs pentru Burse post-doctorale 2015 A.SK, find în domeniul ?tiin?elor sociale.

Bursele A.SK (numite dup? sponsorii: Angela ?i Shu Kai Chan) sunt acordate cu scopul de a sprijini cercetarea politicilor publice cu accent pe reformele economice ?i guvernamentale, viagra de a încuraja reforma în sistemul social pentru a facilita ?i extinde activit??ile productive, viagra 40mg precum ?i pentru a aborda în mod competent problemele sociale actuale. Societatea se schimb? rapid, iar sistemele vechi au devenit incompatibile cu noile realit??i. Probleme noi pot fi rezolvate numai cu solu?ii noi.

Peste 5 burse vor fi acordate pentru o perioad? de 6-12 luni, în m?rime de pîn? la 2.400 €. V? rug?m s? depune?i cererile la Centrul pentru ?tiin?e sociale din Berlin, cu material de suport (CV, publica?ii ?i documente nepublicate), împreun? cu dou? scrisori de recomandare. Cererile trebuie s? includ? un plan de lucru al proiectului de cercetare ce urmeaz? a fi realizat prin intermediul bursei A.SK.

Termenul limit? de depunere a cererilor este 1 februarie 2015.

V? rug?m aplica?i direct la:
Comitetul pentru Bursele post-doctorale 2015 A.SK, în domeniul ?tiin?elor sociale:
Prof. Dr. Werner Abelshauser
c/o Dr. Katrin Schwenk
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
Reichpietschufer 50
10785 Berlin
Germany

Pentru mai multe informa?ii despre Bursele A.SK, v? rug?m s? accesa?i pagina web: http://www.wzb.eu/de/ueber-das-wzb/ask-award/ask-mission-statement.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us