Premiul „iCapital”

open call

La 3 septembrie 2013, generic viagra Comisia European? a lansat Campania care sus?ine dezvoltarea inovativ? a ora?elor - „Premiul iCapital”. Campania promoveaz? conectarea cet??enilor, generic a organiza?iior publice, sale mediului academic ?i celui de afaceri în construirea celor mai bune „ecosisteme de inovare”.
Concursul este deschis pentru ora?e din orice stat membru al UE sau ??ri asociate la Programul Cadru 7 al UE . Ora?ele trebuie s? fie cu peste 100 000 de locuitori ?i ini?iativele nu trebuie s? fie lansate înainte de 1 ianuarie 2010. În ??rile în care nu exist? nici un ora? cu mai mult de 100 000 de locuitori, cel mai mare ora? este eligibil pentru a aplica .
Termenul-limit? pentru depunerea cererii de participare la concurs este 3 decembrie 2013 la ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).
Mai multe informa?ii privind atribuirea pot fi g?site la acest LINK.
AICI g?si?i un poster de promovare al acestui premiu.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us