Programul Schimbului de Know-How al Iniţiativei Central Europene (2)

open call

În calitate de stat membru non-UE al Iniţiativei Central Europene (ICE), Republica Moldova poate beneficia de diverse programe de granturi organizate sub egida acestui angajament regional. Un astfel de program este şi Programul Schimbului de Know-How (KEP – Know-How Exchange Programme) ce are drept obiectiv consolidarea progresului economic şi social al statelor membre non-UE ale ICE, prin iniţierea de proiecte comune cu statele membre UE ale ICE. Proiectele pot fi lansate atît de instituţii publice cît şi de organizaţii neguvernamentale şi cele din sectorul privat.

Domeniile prioritare ale Programului KEP în anul 2013, sunt grupate în următoarele categorii:

  • Dezvoltarea economică ;
  • Dezvoltarea capitalului uman;
  • Cooperarea regională şi transfrontalieră.

Contribuţia ICE la implementarea proiectelor poate fi în proporţie de maxim 50% din costul total al proiectului, urmînd a fi completat din alte surse financiare, plafonul maxim fiind de 40.000 euro.

Pentru informaţii suplimentare şi aplicare accesaţi următorul LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us