Proiect pentru tinerii cu vîrsta cuprinsă între 18-25 ani

open call

Programul WISE Learners’ Voice ofer? posibilitatea de a face parte dintr-un program interna?ional pe tot parcursul anului pentru tinerii din Republica Moldova. Programul are drept scop dezvoltarea tinerei genera?ii, ampoule schimbarea modului de a gîndi, cialis de a ac?iona ?i de a înv??a cum s?-?i asumi mai u?or roluri de conducere în domeniile din care faci parte. Organizatorii acestui proiect au convingerea c? investi?iile în tinerele genera?ii sunt cele mai bune. La moment programul WISE este în c?utare de noi participan?i pentru a se al?tura acestei comunit??i globale în cre?tere. În cadrul proiectului tinerii vor participa la o serie de activit??i pe tot parcursul anului, începînd cu evenimentul WISE pre-Summit ?i Summit-ul de la Doha, Qatar la data de 05 noiembrie 2015, continuînd activit??ile în anul 2016.
WISE – Qatar Foundation acoper? toate costurile programului, inclusiv transportul ?i cazarea.
Cererele de înregistrare pot fi depuse pîn? la ora 18:00 GMT, 30 aprilie 2015. Informa?ia despre proiect o pute?i g?si la urm?toarea adres?: www.wise-qatar.org .

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us