Inițiativa Central Europeană a lansat apelul de propuneri de proiecte 2014

opportunities

A fost lansata Ini?iativa Central European? (ICE) a lansat apelul de propuneri 2014 pentru cofinan?area Activit??ilor de Cooperare ICE, abortion din Fondul de Cooperare.

  • 15000 de euro este suma maxim? cofinan?at? de Ini?iativa Central European?.
  • 27 mai este termenul limit? pentru depunere a dosarelor.
  • ianuarie - 31 decembrie 2015 este perioada de implementare a proiectului


Sunt invitate s? participe atât institu?iile publice sau private din statele membre ICE precum ?i organiza?iile interna?ionale / regionale.

Vor fi cofinan?ate ac?iuni inovatoare ce favorizeaz? mobilitatea ?i crearea de re?ele. Propunerile trebuie s? se concentreze pe dezvoltarea capacit??ilor prin transferul ?i schimbul de know-how, în special din statele membre ICE din UE c?tre statele membre ICE din afara UE. Activit??ile pot lua forma unor conferin?e, seminare, ateliere de lucru, precum ?i activit??i de formare.
Mai multe informa?ii g?si?i la: www.cei.int sau prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ini?iativa Central European? (ICE) este forumul interguvernamental care promoveaz? cooperarea politic?, economic?, cultural? ?i ?tiin?ific? între statele membre. Misiunea sa de baz? este Cooperarea regional? pentru Integrare European?. În prezent, ICE reuneste 18 state membre: 9 state membre UE (Austria, Bulgaria, Cehia, Italia, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Ungaria) si 9 state ne-membre UE (Albania, Belarus, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia, Ucraina). Republica Moldova a aderat la ICE în 1996. Austria de?ine Pre?edin?ia ICE în 2014.

Sursa: MEC al RM

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us