COST

COST – COoperare Ştiinţifică şi Tehnică – este un cadru european de cooperare, având misiunea de a întări cercetarea ştiinţifică şi tehnică europeană prin facilitarea contactelor între cercetători şi maximizarea sinergiei şi valorii adăugate la nivel european.

COSTÎn prezent COST are aprox. 230 de Acţiuni în derulare (2006) şi implică peste 30 de mii de cercetători din 34 de ţări membre COST, şi mai mult de 160 de instituţii din 23 de ţări nemembre şi organizaţii neguvernamentale.

În principal, COST oferă o platformă de cooperare în cercetarea domeniului ştiinţelor naturale (fizică, chimie, materiale, nanoştiinţe) şi ştiinţelor ale vieţii (mediul înconjurător, monitorizarea pamântului, silvicultura şi produse forestiere, agricultură şi alimentaţie, biomedicină şi bioştiinţe moleculare), dar promovează stabilirea reţelelor de cercetare şi în domeniul transportului şi dezvoltării urbane, ştiinţelor sociale şi tehnologiilor informaţionale şi comunicaţii.

Avantajele participării la o anumită Acţiune COST sunt:

 • Contactul cu cercetarea la nivel european, şi anume prin intermediul unor întâlniri regulate, pe o perioadă de câţiva ani, cu cercetători europeni renumiţi în domeniul relevant pentru activitatea Dvs., permiţând astfel stabilirea unor contacte personale şi instituţionale îndelungate în vederea iniţierii ulterioare de parteneriate europene.
 • Oportunitatea de a participa în avansarea cercetărilor în domeniile selectate şi
 • Beneficiere de cunoştinţele generate în comun.

Prin intermediul Politicii Europene de Vecinătate a Oficiului COST, COST permite finanţarea:

 • Participării a până la doi experţi la toate întâlnirile Comitetului de Management al Acţiunii COST respective şi evenimentele complimentare (conferinţe).
 • Participării tinerilor cercetători la misiunile ştiinţifice pe termen scurt între laboratoarele care participă la Acţiuni.
 • Participării cercetătorilor la şcoli de vară.

Pentru aderarea la o anumită Acţiune COST (de preferinţă la una în derulare până în 2010-2011), o cerere de participare din partea unei instituţii non-COST va fi prezentată Comitetului de Management al Acţiunii în cauză, după care, în caz de recomandare pozitivă, urmează să fie tratată de Comitetul Tehnic pe domeniul respectiv (DC), şi în cele din urmă de Comitetul Înalţilor Funcţionari (CSO). În mod normal, această procedură administrativă poate să dureze de la 4 la 6 luni, având în vedere că CSO şi DC se reunesc de 3 ori pe an şi respectiv, de 2 ori pe an.

Cererea de participare trebuie să conţină:

 • Denumirea instituţiei,
 • Numele persoanei de contact pentru Acţiunea COST,
 • Prezentarea instituţiei şi/ori a persoanei de contact,
 • Contextul participării (ex. cercetări la nivel local în domeniul respectiv)
 • Beneficiile mutuale
 • Comentarii adiţionale / Remarci (inclusiv IPR – Drepturile de Proprietate Intelectuală)

Formularul pentru cererea de participare.

Formularul completat va fi expediat la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pentru eventuale întrebări şi asistenţă în vederea completării formularelor, vă puteţi adresa la Departamentul Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională a ASM, persoana de contact: Ghenadie Slobodeniuc, tel: 212547, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us