Ştiinţa pentru Pace şi Securitate (NATO)

NATO SPS

Începînd cu anul 1994, Republica Moldova participă la diverse evenimente ştiinţifice organizate cu suportul NATO. Pînă în prezent, oamenii de ştiinţă din Republica Moldova au fost co-directori la aproximativ 70 de proiecte comune şi mai mulţi au participat la evenimente ştiinţifice în calitate de experţi. Activităţile ştiinţifice ale NATO sunt gestionate în conformitate cu domeniile prioritare ale Programului NATO Ştiinţa pentru Pace şi Securitate (SPS): apărarea împotriva terorismului şi contracararea ameninţărilor la adresa securităţii. Programul NATO SPS facilitează stabilirea relaţiilor de colaborare dintre oamenii de ştiinţă şi experţi din statele-membre NATO cu omologii lor din ţările-partenere şi statele Dialogului Mediteranean.
Academia de Ştiinţe a Moldovei participă la Forul Ştiinţific Anual al Comitetul NATO Ştiinţă pentru Pace şi Securitate. În cadrul reuniunilor Comitetului Ştiinţific pentru Pace şi Securitate al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, A.Ş.M. prezintă recomandări în vederea soluţionării provocărilor Societăţii Moderne, cît şi ultimele sale realizări în bază de proiecte, cooperări regionale şi internaţionale.
În anul 2008, în cadrul Direcţiei Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională (DIECI) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost creat Punctul de Informare al Programului NATO SPS cu scopul de a stimula participarea comunităţii ştiinţifice la mecanismele de granturi oferite de program. Obiectivele principale în activitatea Punctului de Informare sunt diseminarea informaţiilor privind concursurile de granturi, acordarea suportului în identificarea partenerilor peste hotare, perfectarea formularelor de participare şi monitorizarea realizării proiectelor NATO SPS în derulare. 

 Link-uri utile:

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us