EU Women Innovation Prize – 2013

open call

Comisia European? a lansat concursul “EU Women Innovation Prize – 2013” care are drept scop premierea femeilor din cercetare care au realizat inova?ii remarcabile. 

Vor fi acordate 3 premii:
Premiul I – 100.000 Euro
Premiul II – 50.000 Euro
Premiul III – 25.000 Euro

Pentru mai multe detalii accesa?i: ACEST LINK.

Programul Schimbului de Know-How al Iniţiativei Central Europene (2)

open call

În calitate de stat membru non-UE al Iniţiativei Central Europene (ICE), Republica Moldova poate beneficia de diverse programe de granturi organizate sub egida acestui angajament regional. Un astfel de program este şi Programul Schimbului de Know-How (KEP – Know-How Exchange Programme) ce are drept obiectiv consolidarea progresului economic şi social al statelor membre non-UE ale ICE, prin iniţierea de proiecte comune cu statele membre UE ale ICE. Proiectele pot fi lansate atît de instituţii publice cît şi de organizaţii neguvernamentale şi cele din sectorul privat.

Domeniile prioritare ale Programului KEP în anul 2013, sunt grupate în următoarele categorii:

  • Dezvoltarea economică ;
  • Dezvoltarea capitalului uman;
  • Cooperarea regională şi transfrontalieră.

Contribuţia ICE la implementarea proiectelor poate fi în proporţie de maxim 50% din costul total al proiectului, urmînd a fi completat din alte surse financiare, plafonul maxim fiind de 40.000 euro.

Pentru informaţii suplimentare şi aplicare accesaţi următorul LINK.

Apel de concurs pentru vouchere inovaţionale

 

open call
Centrul de Inovare din Moravia de Sud (Republica Ceh?) anun?? un apel de concurs pentru vouchere inova?ionale.  Acest apel ofer? instrumente financiare subven?ionale folosite cu scopul de a promova cooperarea dintre mediul de afaceri din ??rile în curs de dezvoltare (inclusiv Republica Moldova) ?i institu?iile de cercetare din Brno (Republica Ceh?). Fiecare subven?ie poate valora pân? la 4.000 euro, price buy ?i poate s? acopere 75% din cheltuielile de proiect.

Apelul va fi deschis pân? la 8 mai 2013, în program fiind incluse vouchere în valoare total? de 160.000 euro.
Mai multe detalii despre program, pot fi accesate la http://www.inovacnivouchery.cz/en/about

Ediţia a XXIII-a a Şcolii de vară est-europene

open call

Universitatea din Var?ovia, order organizeaz? cea dea XXIII-a edi?ie a ?colii de Var? din Europa de Est, care se va desf??ura în perioada 1-21 iulie 2013. Pentru participare sunt eligibili tinerii cercet?tori din statele fostei URSS, Europa Central?, Europa Occidental? ?i SUA. Participan?ii vor lua parte la seminare, prelegeri, excursii la institu?ii, la arhivele ?i bibliotecile universit??ilor din Polonia etc.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us