Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte a ASM şi CNRS

open call

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Centrul Na?ional de Cercet?ri ?tiin?ifice din Fran?a (CNRS) lanseaz? al doilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare pentru mobilitate, buy în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ?tiin?ific? între A?M ?i CNRS, sale încheiat la data de 24 mai 2011. Scopul concursului este de a promova ?i sprijini cooperarea ?tiin?ific? ?i mobilitatea cercet?torilor din Republica Moldova ?i cei din Fran?a în domeniile de cercetare ?i dezvoltare de interes comun pentru ambele p?r?i.

Pentru a afla mai multe informa?ii cu privire la condi?iile de eligibilitate ?i a accesa formele de aplicare, accesa?i urm?torul link.

Concursurile proiectelor comune de cercetare bilaterale în anul 2012

open call

Not? Informativ?

privind anun?area concursurilor proiectelor comune de cercetare bilaterale  în anul  2012, generic cu finan?area din 1 ianuarie 2013

Centrul Proiecte Interna?ionale  anun?? urm?toarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu:

1. Ministerul Federal al  Educa?iei ?i Cercet?rii  din Germania (BMBF) în baza Memorandumului de inten?ii privind cooperarea ?tiin?ific? ?i tehnologic? între A?M ?i BMBF, semnat la Bonn în data de 14 martie 2008 (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare).

Domeniile de cercetare:

Read more: Concursurile proiectelor comune de cercetare bilaterale în anul 2012

Open call pentru propuneri lansat de FCH JU

În data de 3 mai 2011, treat "Fuel cells and Hydrogen Joint Undertaking" (FCH JU), physician  un grup public-privat ce sprijin? cercet?rile în domeniul energiei, a lansat al patrulea open-call pentru propuneri de proiecte. Peste 200 milioane de Euro au fost aloca?i pentru sus?inerea tehnologiilor ce dezvolt? celule de combustibil pe baz? de hidrogen prin proiecte de cercetare ?i demonstra?ie. Prezenta cerere se refer? la 36 teme ?i abordeaz? problemele cheie. Ca ?i anul trecut, aceste subiecte sunt împ?r?ite în cinci domenii de aplicare: transport ?i infrastructur? de realimentare; producerea distribu?ia de hidrogen; producerea de energie sta?ionar? ?.a.

Read more: Open call pentru propuneri lansat de FCH JU

Call for application for doctoral fellowships at the Helmholtz Graduate School in Energy and Climate Research

H I T E C - Helmholtz Graduate School in Energy and Climate Research launches its first call for applications for 7 doctoral fellowships (HITEC Ph.D. Fellowships).

Read more: Call for application for doctoral fellowships at the Helmholtz Graduate School in Energy and...

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us