Stagii de formarea profesională a tinerilor cercetători din ţările membre ale CSI

Institutul  Unificat de Cercet?ri Nucleare din or. Dubna ?i Centrul International de Inovare a Nanotehnologiilor cu sprijinul Fondului  Interstatal de Cooperare Umanitar?  al statelor-membre CSI desf??oar? stagii de formarea profesional? a tinerilor cercet?tori  din ??rile membre ale CSI  în ora?ul  Dubna.

Primul stagiu va avea loc de la 30 ianuarie  pân? la 27 februarie 2011 ?i al doilea stagiu din 20 februarie  pân? la  data de  19 martie 2011.

Scopul principal al  acestor stagii  este implicarea activ? a tinerilor cercet?tori  în procesul de inovare a  Centrului Interna?ional de Inovare a nanotehnologiilor.

Read more: Stagii de formarea profesională a tinerilor cercetători din ţările membre ale CSI

Programul de burse „Eugen Ionescu”

Cu ocazia Sommet-ului Francofoniei de la Bucure?ti, treatment Guvernul român a decis crearea programului de burse „Eugen Ionescu”. Instituit în anul 2007, buy cialis în cooperare cu Agen?ia Universitar? a Francofoniei, acest sistem de burse este destinat doctoranzilor ?i cercet?torilor din ??rile francofone care vor s? studieze sau s? dezvolte proiecte de cercetare în centrele universitare din România. Scopul programului este de a contribui la dezvoltarea durabil? a ??rilor din sudul francofon.

Read more: Programul de burse „Eugen Ionescu”

Burse pentru stagii de cercetare în Norvegia

Studen?ii doctoranzi ?i tinerii cercet?tori din Republica Moldova  pot aplica acum pentru ob?inerea unui grant pentru efectuarea unui stagiu de cercetare în Norvegia, sale cialis în cadrul programului YGGDRASIL.

Programul acoper? toate ariile de studiu/ cercetare. Studen?ii doctoranzi ?i tinerii cercet?tori afilia?i unei institu?ii de înv???mânt superior sau institut de cercetare pot efectua stagii cu o perioad? cuprins? între 1 lun? ?i 10 luni, în anul academic 2011/2012, cu o burs? individual? de aproximativ 1.500 euro/ lun?.

Read more: Burse pentru stagii de cercetare în Norvegia

Fundaţia Principele de Asturias anunţă decernarea Premiilor Princepelui de Asturias

Obiectivul principal al Funda?iei rezid? în promovarea, health în plan interna?ional, and a valorilor ?tiin?ifice, hospital culturale ?i umanistice. Premiile respective sunt decernate în opt domenii: art?, comunicare ?i umanitate, ?tiin?e umanistice, ?tiin?e sociale, cercetare ?tiin?ific? ?i tehnic?, concordie, sport ?i cooperare interna?ional?, fiind destinate recunoa?terii meritelor culturale, sociale ?i umane, ?tiin?ifice, tehnice, realizate de persoane, institu?ii, grupuri de persoane sau organiza?ii.

Informa?ii adi?ionale privind regulamentul de participare pot fi accesate la urm?torul link: http://www.fpa.es/en/

Termenul limit? de prezentare a candidaturilor pentru Premiile Principele de Asturias 2011 este 18 martie 2011.

Postat de Lucia Nastasiuc.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us