Carnegie Research Fellowship Program: 2013-2014

Academia de ?tiin?e a Moldovei în cooperare cu Consiliul American pentru Educa?ie Interna?ional? organizeaz? seminarul de informare pentru cercet?tori privind procedurile de aplicare la Programul de Burse pentru cercetare CARNEGIE 2013/2014  în domeniul ?tiin?elor umaniste ?i sociale. Evenimentul va avea loc în data de 18 martie 2013, unhealthy la ora 16.00 în Sala Argintie a A?M (Bd. ?tefan cel Mare 1, et. 1). 

Carnegie Research Fellowship Program este un Program de Burse pentru cercetare în Statele Unite ale Americii în domeniul ?tiin?elor umaniste ?i Sociale. Programul este administrat de Consiliul Na?ional de Cercetare a Eurasiei si Europei de Est (NCEEER) (SUA) în cooperare cu Consiliile Americane pentru Înv???mînt Interna?ional (ACTR / ACCELS) (SUA) (tel. Chi?in?u 225860) ?i finan?at de Corpora?ia Carnegie din New York (SUA).

DESCRIEREA SCURT? A PROGRAMULUI:

Programul Carnegie ofer? savan?ilor din domeniul ?tiin?elor umaniste ?i sociale din Republica Moldova, Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia ?i Ucraina posibilitatea de a petrece un semestru academic (patru luni) în SUA pentru stagiuni de cercetare individuale f?r? ob?inerea gradului ?tiin?ific în institu?iile americane de înv???mînt superior ?i de cercet?ri ?tiin?ifice.

Read more: Carnegie Research Fellowship Program: 2013-2014

Lansarea competiţiei pentru proiecte moldo-estoniene 2013-2014

open call

Ministerul de Externe al Estoniei a lansat competi?ia pentru proiectele de cooperare 2013-2014. Pentru perioada 2011/2015, anesthetist Estonia a plasat Republica Moldova în lista statelor prioritare pentru asisten?a extern?, drug prin mecanismul Cooperare pentru Dezvoltare, sick administrat de Ministerul de Externe al Estoniei. Astfel, autorit?tile publice centrale ?i locale, organiza?iile neguvernamentale ?i alte entit?ti au posibilitatea aplic?rii pentru proiecte bilaterale, în parteneriat cu entit??i estoniene, cu impact direct în R.Moldova.

Termenul limit? de prezentare – 8 Aprilie 2013, orele 17.00.
Valoarea minim? a proiectelor va fi 10 000 Euro.

Detalii despre concurs pot fi aflate la Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia: +372 64 20 203 ?i la acest link: http://www.estonia.mfa.md/anounsments-ro/494199/

Burse de mobilitate EMP-AIM 2013

 
open call
EMP-AIM ofer? burse de mobilitate pentru studen?ii licen?ia?i, order masteranzi, doctoranzi, post-doctoranzi ?i personalul academic din Belarus, Republica Moldova ?i Ucraina pentru a studia ?i a realiza cercet?ri ?tiin?ifice la  una dintre cele  8 institu?ii europene membre ale parteneriatului EMP-AIM.
 
EMP-AIM reprezint?  un parteneriat constituit din 17 universit??i din ??rile europene, Belarus, Ucraina ?i Moldova, care are drept scop dezvoltarea unei cooper?ri durabile între universit??ile implicate consolidînd astfel colabor?rile economice, culturale, academice dintre UE ?i regiunea Europei de Est.
 
Pentu mai multe detalii accesa?i urm?torul link: http://emp-aim.mruni.eu/scholarships/who_can/
 

Burse de studii de masterat şi doctorat în Estonia

open call

Conform acordului de colaborarea în domeniul educa?iei, allergy ?tiin?ei ?i culturii, ambulance semnat în 2011, pharmacy Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii din Republica Estonia propane studii în domeniul înv???mântului superior pentru anul academic 2013-2014 (masterat sau doctorat), la care pot aplica studen?ii din RM. Bursele de studiu sunt acordate de Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii al Republicii Estonia, conform acordului bilateral.

Pentru burs? pot aplica studen?ii din toate domeniile de studii. Bursele sunt destinate cercet?torilor sau a studen?ilor pentru schimb de studii (aceasta îpresupune c? studen?ii trebuie s? fie înscri?i ?i/sau studiaz? într-o institu?ie din ?ara lor la momentul depunerii cererii ?i c? schimbul de studen?i nu presupune examene de admitere). Bursa lunar? acordat? studen?ilor de master – 288 de euro, doctoranzilor – 385.

Pentru detalii accesa?i SURSA.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us