NCBR: Apel pentru concurs al lucrărilor ştiinţifice pilot

open call

Centrul Na?ional pentru Cercetare ?i Dezvoltare al Poloniei (NCBR) anun?? primul apel pentru suportul lucr?rilor ?tiin?ifice pilot de cercetare ?i dezvoltare la scar? demonstrativ?. Acest apel pentru concurs are scopul de a pune în aplicare în economie rezultatele cercet?rilor prin intermediul activit??ilor legate de elaborare a noilor tehnologii sau test?ri de produse ?i demonstra?ii practice.

Acest apel de concurs vizeaz? suportul:
• unor activit??i extinse ?i integrate de C&D orientate spre comercializarea rezultatelor cercet?rii care acoper? toate fazele cercet?rii ?tiin?ifice, purchase inova?ia produselor sau tehnologiile testate, prin instala?ii-pilot sau de demonstrare.
• construirii unor instala?ii-pilot sau de demonstrare, pentru utilizarea noilor solu?ii tehnologice elaborate în institu?ii ?i organiza?iile de cercetare.

Read more: NCBR: Apel pentru concurs al lucrărilor ştiinţifice pilot

Ultimele apeluri deschise ale programului PC7

open call

Programul PC7, vcialis 40mg principalul instrument de finan?are a inova?iei ?i cercet?rii ?tiin?ifice din Europa, stomach î?i încheie activitatea la finele anului acesta, viagra 60mg în 2013. În acest context, Comisia European? prezint? comunit??ii ?tiin?ifice din Republica Moldova ultimele oportunit??i de participare în cadrul programului, prin apeluri de concurs pentru proiecte PC7.

Pentru a beneficia de mai multe informa?ii despre oferte, accesa?i ACEST DOCUMENT.

Bursă Parlamentară Internaţională a Bundestag-ului German

open call

Bundestag-ul German în colaborare cu Freie Universität Berlin, anabolics Humboldt-Universität Berlin, sickness Technische Universität Berlin v? invit? s? candida?i pentru o Burs? Parlamentar? Interna?ional? (IPS) cu durata de cinci luni la Berlin. Bursa Parlamentar? Interna?ional? (Internationales Parlaments-Stipendium - IPS) se adreseaz? tinerelor ?i tinerilor cu o înalt? calificare ?i interes pentru via?a politic? ?i care, dup? încheierea Programului, se reîntorc în patria lor anima?i de voin?a de a participa activ ?i responsabil la configurarea unui viitor democratic pentru ?ara lor.

Read more: Bursă Parlamentară Internaţională a Bundestag-ului German

Premiile Academiei de Științe a Rusiei

opportunities

Academia de ?tiin?e a Rusiei anun?? concurs pentru oferirea medaliilor de aur ?i a premiilor pentru oamenii de ?tiin?? remarcabili.

Pentru a vizualiza oportunit??ile existente accesa?i urm?torul document.

Detalii suplimentare pot fi aflate la num?rul de telefon: (499) 237-99-33.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us