Ediţia a XXIII-a a Şcolii de vară est-europene

open call

Universitatea din Var?ovia, order organizeaz? cea dea XXIII-a edi?ie a ?colii de Var? din Europa de Est, care se va desf??ura în perioada 1-21 iulie 2013. Pentru participare sunt eligibili tinerii cercet?tori din statele fostei URSS, Europa Central?, Europa Occidental? ?i SUA. Participan?ii vor lua parte la seminare, prelegeri, excursii la institu?ii, la arhivele ?i bibliotecile universit??ilor din Polonia etc.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us