Apel de concurs pentru vouchere inovaţionale

 

open call
Centrul de Inovare din Moravia de Sud (Republica Ceh?) anun?? un apel de concurs pentru vouchere inova?ionale.  Acest apel ofer? instrumente financiare subven?ionale folosite cu scopul de a promova cooperarea dintre mediul de afaceri din ??rile în curs de dezvoltare (inclusiv Republica Moldova) ?i institu?iile de cercetare din Brno (Republica Ceh?). Fiecare subven?ie poate valora pân? la 4.000 euro, price buy ?i poate s? acopere 75% din cheltuielile de proiect.

Apelul va fi deschis pân? la 8 mai 2013, în program fiind incluse vouchere în valoare total? de 160.000 euro.
Mai multe detalii despre program, pot fi accesate la http://www.inovacnivouchery.cz/en/about

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us