Opportunities [Diaspora Network]

Apeluri deschise la Programul COST

open call

Pe data de 12 februarie 2016, bronchi Comitetul înal?ilor func?ionari al Programului COST (Cooperarea European? în domeniul ?tiin?ei ?i Tehnologiei) a aprobat lista ac?iunilor la care pot participa ?i cercet?torii din Republica Moldova.

Sunt 26 de ac?iuni din 9 domenii ?tiin?ifice:

1. BMBS – Biomedicin? ?i Biologie Molecular?
2. FA – Alimenta?ie ?i Agricultur?
3. FPS – Produse ?i servicii forestiere
4. MPNS – Materiale, seek fizic? ?i Nano?tiin?e
5. ESSEM – ?tiin?ele p?mântului ?i managementul mediului
6. TUD – Transport ?i dezvoltare urban?
7. ISCH – Persoanele fizice, apoplectic Societate, Cultur? ?i S?n?tate
8. ICT – Tehnologii informa?ionale ?i ale comunica?iilor
9. CMST – Chimie,?tiin?e moleculare ?i tehnologii

În documentul anexat, pute?i vedea informa?ia detaliat? despre fiecare ac?iune.

Mai multe informa?ii despre COST pute?i afla pe pagina oficiala a programului www.cost.eu

Punct Local de Informare COST Moldova: Malvina CONDRATIUC; tel: 0 22 27 26 59; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Simpozionul Internațional “Interacțiunea guvernelor și a societăților științifice naționale cu organizațiile internaționale, în scopul dezvoltării și aplicării în practică a cunoștințelor științifice”

open call

Asocia?ia Interna?ionala a Academiilor de ?tiin?e, see cu sediul în ora?ul Kiev, în comun cu UNESCO, invit? pentru participare cercet?torii ?tiin?ifici din Republica Moldova, la Simpozionul Interna?ional “Interac?iunea guvernelor ?i a societ??ilor ?tiin?ifice na?ionale cu organiza?iile interna?ionale, în scopul dezvolt?rii ?i aplic?rii în practic? a cuno?tin?elor ?tiin?ifice” («?????????????? ???????????? ? ???????????? ??????? ??????? ? ?????????????? ?????????????, ? ????? ???????? ? ?????????? ??????? ??????»), care este planificat pentru perioada 19-21 octombrie 2015, la Kiev, Ucraina.
Persoanele interesate s? participe la evenimentul men?ionat, sunt rugate s? expedieze formularele completate la adresa electronic?: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pîn? la data de 31 iulie 2015.
Cheltuielile de c?l?torie ?i cazare se acoper? de c?tre participan?i.
Informa?ii de contact: tel. +38 (044) 482-14-85 – Kavunenko Lidia;
(+38 044) 486-71-42 – Kostri?a Elena
Pentru detalii, v? rug?m s? accesa?i documentul anexat aici.

Apeluri deschise pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare pentru Clusterele EUREKA

open call

Împreun? cu proiectele individuale EUREKA ?i proiectele Eurostars, capsule Clusterele sunt unul dintre cele trei instrumente de sprijin pentru EUREKA. Fiecare Cluster se refer? la un sector industrial specific; acestea sunt parteneriate publice-private care unesc marile companii ?i agen?ii na?ionale de inovare.

Proiectele Cluster sunt ini?iate prin apeluri de cereri de finan?are, health astfel IMM-urile ?i universit??ile sunt invitate s? se al?ture proiectelor, advice stabilindu-le contacte directe cu companiile mari ?i multina?ionale.

Mai multe detalii, precum ?i lista apelurilor deschise pot fi accesate aici: http://www.eurekanetwork.org/events/-/journal_content/56/10137/4531573

The Black Sea Trust for Regional Cooperation Grants Program

open call

The Black Sea Trust for Regional Cooperation Grants Program – sunt în a?teptarea propunerilor din partea organiza?iilor ?i institu?iilor din ??rile din regiunea extins? a M?rii Negre pe urm?toarele domenii:

- Confidence Building
- Cross-Border Initiatives
- Eastern Links
- Civic Participation

Apelul este deschis pentru: ONG-uri din Armenia, link Azerbaijan, drugs Bulgaria, Georgia, Moldova, România, Turcia, Ucraina ?i Rusia (sudul Rusiei)
Persoanele fizice ?i partidele politice nu sunt eligibile.

Grantul variaz? de la 5.000 la 75.000 dolari, de?i de obicei subven?iile cuprind suma între 20.000 ?i 22.000 dolari
Durata proiectelor: durata medie a proiectelor este de 12 luni, îns? proiectele remarcabile pot fi extinse.

Solicitan?ii trebuie s? completeze formularul de cerere ?i buget în limba englez? sau rus? (propunerile scrise în limba englez? sunt preferabile, îns? propunerile în limba rus? sunt de asemenea acceptate), care urmeaz? a fi expediate doar prin e-mai, la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formularele de cerere, precum ?i informa?ia detaliat? despre apel le pue?i g?si accesînd link-ul:
http://www.edu-active.com/grants/2014/jun/15/black-sea-trust-regional-cooperation-grants-progra.html

Concurs pentru obţinerea Bursei post-doctorale 2015 A.SK

opportunities

Centrul pentru ?tiin?e Sociale din Berlin (WZB) lanseaz? Apelul de concurs pentru Burse post-doctorale 2015 A.SK, ambulance în domeniul ?tiin?elor sociale.

Bursele A.SK (numite dup? sponsorii: Angela ?i Shu Kai Chan) sunt acordate cu scopul de a sprijini cercetarea politicilor publice cu accent pe reformele economice ?i guvernamentale, de a încuraja reforma în sistemul social pentru a facilita ?i extinde activit??ile productive, precum ?i pentru a aborda în mod competent problemele sociale actuale. Societatea se schimb? rapid, iar sistemele vechi au devenit incompatibile cu noile realit??i. Probleme noi pot fi rezolvate numai cu solu?ii noi.

Peste 5 burse vor fi acordate pentru o perioad? de 6-12 luni, în m?rime de pîn? la 2.400 €. V? rug?m s? depune?i cererile la Centrul pentru ?tiin?e sociale din Berlin, cu material de suport (CV, publica?ii ?i documente nepublicate), împreun? cu dou? scrisori de recomandare. Cererile trebuie s? includ? un plan de lucru al proiectului de cercetare ce urmeaz? a fi realizat prin intermediul bursei A.SK.

Termenul limit? de depunere a cererilor este 1 februarie 2015.

V? rug?m aplica?i direct la:
Comitetul pentru Bursele post-doctorale 2015 A.SK, în domeniul ?tiin?elor sociale:
Prof. Dr. Werner Abelshauser
c/o Dr. Katrin Schwenk
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
Reichpietschufer 50
10785 Berlin
Germany

Pentru mai multe informa?ii despre Bursele A.SK, v? rug?m s? accesa?i pagina web: http://www.wzb.eu/de/ueber-das-wzb/ask-award/ask-mission-statement.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us