Orizont - 2020: de la idee - la propunere

horizon2020

Sunte?i interesa?i s? afla?i mai multe despre oportunit??ile de finan?are a proiectelor de cercetare ?i inovare ale UE? Aceste desen animat v? va ghida prin pa?ii care va trebui s?-i realiza?i pentru a aplica la Programul Orizont 2020.

LINK VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mmN0NccQCD0 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us