Acorduri de cooperare încheiate cu AŞM

Nr   Acorduri de colaborare tehnico-?tiin?ific? în vigoare Data semn?rii 
 1. Acord de colaborare între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia de ?tiin?e din Polonia. 29.05.1991
 2. Acord de înfiin?are a Asocia?iei Interna?ionale a Academiilor de ?tiin?e (MAAN). 23.09.1993
 3. Acord de colaborare între Academiile de ?tiin?e a Moldovei, denture a Ucrainei ?i Belarus. 15.12.1993
 4. Acord de colaborare între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Societatea Regal? din Londra. 22.06.1995
 5. Acord de colaborare între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia Na?ional? de ?tiin?e a Ucrainei. 1996
 6. Acord de colaborare ?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Ungariei ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei. 11.07.1996
 7. Acord de colaborare ?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i UNESCO. 15.05.1998
 8. Acord de colaborare ?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia de ?tiin?e a Bulgariei. 29.05.2002
 9. Acord de colaborare ?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia Na?ional? de ?tiin?e a Republicii Belarus.
Protocol la Acordul de cooperare.
10.02.2003
 10. Acord de colaborare tehnico-?tiin?ific între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia de ?tiin?e a Rusiei.
Protocol la Acordul de cooperare.
18.05.2004
 11. Acord de colaborare ?tiin?ific? ?i tehnic? între Academia de ?tiin?e Agricole din Rusia ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei pentru anii 2004-2009. 12.10.2004
 12. Acord de colaborare ?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia Român?.
Protocolul de aplicare a Acordului de colaborare ?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia Român?.
17.01.2005
 13. Acord de colaborare tehnico-?tiin?ific între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Fondul de Cercet?ri Fundamentale din Rusia. 18.03.2005
 14. Protocol de colaborare ?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia de ?tiin?e a Poloniei pentru an. 2006-2008. 04.2005
 15. Conven?ie de colaborare tehnico-?tiin?ific? pentru perioada 2005-2007 între Academia de ?tiin?e Agricole ?i Silvice „Gheorghe Ionescu-?i?e?ti” din România ?i A.?.M. 31.05.2005
 16. Acord de colaborare între Fondul ?tiin?elor Umanitare din Rusia ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei. 02.06.2005
 17.

Acord de colaborare tehnico-?tiin?ific între Academia de ?tiin?e Agricole din Ucraina ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei.

15.07.2005
 18. Acord de cooperare între ASM ?i Academia de ?tiin?e ?i Arte din Muntenegru. 27.01.2006
 19. Protocol la Acordul de colaborare ?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia de ?tiin?e a Ungariei pentru anii 2006-2009. 26.06.2006
 20. Acord de colaborare ?tiin?ific? dintre Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Funda?ia Civil? de Cercet?ri ?i Dezvoltare din SUA (CRDF). 30.09.2006
 21. Acord între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Centrul ?tiin?ific de Sud al Academiei Na?ionale de ?tiin?e a Ucrainei. 09.10.2006
 22. Conven?ie de colaborare tehnico-?tiin?ific? pentru perioada 2006-2010 între Academia de ?tiin?e a Moldovei, ask Academia de ?tiin?e Agricole ?i Silvice „Gheorghe Ionescu-?i?e?ti” din România ?i Academia de ?tiin?e Agricole a Ucrainei. 17.11.2006
23. Protocol cu privire la modificarea ?i completarea Acordului de colaborare tehnico-?tiin?ific între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia de ?tiin?e a Rusiei de la 18.05.2004. 27.11.2006
24. Acordul de colaborare între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Fondul Republican de Cercet?ri Fundamentale din Belarus. 03.05.2007
25. Acordul de colaborare tehnico-?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia Na?ional? de ?tiin?e a Azerbaidjanului. 18.06.2007
26. Acordul suplimentar nr. 2 la Acordul de colaborare tehnico-?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Fondul de Cercet?ri Fundamentale din Rusia din 18.05.2005, discount cu privire la condi?iile ?i termenele desf??ur?rii concursurilor proiectelor mixte privind organizarea seminarelor ?tiin?ifice. 10.07.2007
27. Acordul suplimentar nr. 3 la Acordul de colaborare tehnico-?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Fondul de Cercet?ri Fundamentale din Rusia din 18.05.2005, cu privire la condi?iile ?i termenele desf??ur?rii concursurilor proiectelor mixte de cercet?ri fundamentale. 10.07.2007
28. Acordul de colaborare tehnico-?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia de ?tiin?e a Turciei. 05.10.2007
29. Acordul de colaborare tehnico-?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia Na?ional? de ?tiin?e a Chinei. 28.11.2007
30. Acordul de colaborare ?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia de ?tiin?e din Austria. 17.12.2007
31. Memorandumul de inten?ii privind cooperarea ?tiin?ific? ?i tehnologic? între Ministerul Federal al Educa?iei ?i Cercet?rii din Germania ?i A.?.M. 14.03.2008
32. Acordul de colaborare tehnico-?tiin?ific? între A?M ?i Academia Agricol? din Republica Bulgaria 22.05.2008
33. Acordul de colaborare ?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia de ?tiin?e din Republica Ceh?. 20.09.2008
34. Program de colaborare bilateral? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice, dezvolt?rii tehnologice ?i inov?rii între Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? din România ?i A?M 23.10.2008
35. Protocolul privind planificarea tematicii ?i a termenilor de petrecere a concursului comun a cercet?rilor ?tiin?ifice fundamentale dintre Ministerul Educa?iei ?i ?tiin?ei al Ucrainei ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei pentru perioada 2009-2010 02.12.2008
36. Protocol adi?ional la Acordul de colaborare ?tiin?ific? între Academia Na?ional? de ?tiin?e din Belarus ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei 22.01.2009
37. Acordul între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Fondul ?tiin?ific Umanitar din Federa?ia Rus? cu privire la efectuarea concursului comun al proiectelor ?tiin?ifice, Regulamentul cu privire la organizarea concursurilor comune de proiecte ?tiin?ifice ale A?M ?i ale Fondului ?tiin?ific Umanitar din Federa?ia Rus? 23.01.2009
38. ???????? ?????????????? ? ??????????? ???????? ? ?????? ?????????? ??????????? ???????? ??????????????? ???????????? «?????-???-2009» ?? ????????? ?????????? ????? ??????????? ??????????????? ?????? ??????????????? ???????????? ? ???????? ???? ??????? ?? 3.05.2007?. 23.01.2009
39. Protocol de colaborare ?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia de ?tiin?e a Poloniei pentru an. 2010-2012 09.12.2009
40. Protocol pentru anii 2010-2012 la Acordul de cooperare ?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia de ?tiin?e a Ungarie 30.03.2010
41. Acord de cooperare ?tiin?ific? dintre Consiliul Na?ional de  Cercetare din Italia ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei 23.06.2010
42. Programul de cooperare a Acordului de cooperare ?tiin?ific? dintre Consiliul Na?ional de Cercetare din Italia ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei 23.06.2010
43. Acord de cooperare între A?M ?i Parteneriatul de durabilitate AGRO CANADA - Casp Overseas Ltd. (Casp) Canada. 29.11.2010
44.

Memorandum de în?elegere între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? privind colaborarea în Cadrul Oficiului Român pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? Uniunea European?.

28.03.2011 

45.

Acord între Centrul Na?ional de Cercetare ?tiin?ific? din Fran?a ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei

24.05.2011
46.

Acord de cooperare ?tiin?ific? între Academia de ?tiin?e din Lisabona ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei

12.10.2011
47.

Protocol privind planificarea tematicii ?i termenilor de petrecere a concursului comun de cercet?ri ?tiin?ifice dintre Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Academia Na?ional? de ?tiin?e din Azerbaidjan pe anii 2012-2014

02.11.2011

Recomand?ri privind mecanismul de încheiere a acordurilor interna?ionale de colaborare de c?tre organiza?iile din sfera ?tiin?ei ?i inov?rii subordonate Academiei de ?tiin?e a Moldovei

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us