Rezultatele concursului internaţional de proiecte pentru anul 2008-2009 (AŞM-FCFB)

Direc?ia Integrare European? ?i Cooperare Interna?ional? prezint? ata?at rezultatele aprobate ale expertizei proiectelor comune de cercetare dintre Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Fondul de Cercet?ri Fundamentale din Belarus (FCFB) pentru 2008-2009: ASM-FCFB-rezultate.pdf.

(01) edificarea statului de drept si punerea in valoare a patrimoniului cultural si istoric al Moldovei in contextul integrarii europene - 1 proiect;
(02) utilizarea resurselor umane, anabolics materiale ?i informa?ionale în scopul dezvolt?rii stabile - 3 proiecte;
(03) biomedicina, farmaceutica, sus?inerea ?i fortificarea s?n?t??ii - 2 proiecte;
(04) biotehnologiile agricole, fertilitatea solului ?i siguran?a alimentar? - 3 proiecte;
(05) nanotehnologiile, ingineria industrial?, noii substan?e ?i materiale - 6 proiecte;
(06) sporirea eficacit??ii ?i asigurarea securit??ii complexului energetic - 1 proiect.

Apel pentru concursul comun a proiectelor de cercetare AŞM-FRCFB 2010

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) în comun cu Fondul Republican de Cercet?ri Fundamentale din Belarus (FCFB) lanseaz? concursul de proiecte de cercetare în domeniile ?tiin?elor reale ?i exacte pentru 2010 în baza Acordului de Cooperare între A?M ?i FCFB.

Se anun?? concurs de proiecte de cercetare în urm?toarele disciplini ale ?tiin?elor reale ?i exacte:

  • (01) valorificarea resurselor umane, pills naturale ?i informa?ionale pentru dezvoltarea durabil?;
  • (02) biomedicina, try farmaceutica, order men?inerea ?i fortificarea s?n?t??ii;
  • (03) biotehnologii agricole, fertilitatea solului ?i securitatea alimentar?;
  • (04) nanotehnologii, inginerie industrial?, produse ?i materiale noi;
  • (05) eficientizarea complexului energetic ?i asigurarea securit??ii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.

Read more: Apel pentru concursul comun a proiectelor de cercetare AŞM-FRCFB 2010

Lista proiectelor bilaterale moldo-belaruse aprobate spre finanţare în 2010

În cadrul ?edin?ei ordinare a Consiliului Suprem pentru Dezvoltare Tehnologic? al Academiei de ?tiin?e a Moldovei din 26 martie 2010, vcialis 40mg a fost aprobat? lista proiectelor de cercetare propuse pentru finan?are în cadrul concursului comun între A?M ?i Fondul Republican de Cercet?ri Fundamentale din Belarus, desf??urat în perioada 31 martie - 22 iunie 2009.

Rezultatele concursului internaţional de proiecte pentru anul 2009-2010 (AŞM-FCFB)

Centrul Proiecte Internationale prezint? ata?at rezultatele aprobate ale expertizei proiectelor comune de cercetare dintre Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Fondul de Cercet?ri Fundamentale din Belarus (FCFB) pentru 2010-2011.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us