Lecţie Publică: " Aspectele economice, politice, sociale și de mediu ale transformărilor în Europa Centrală și de Est"

public lecture

Luni, order 26 martie 2012 cu începere la ora 15.30 în Sala Mic? a Academiei de ?tiin?e a Moldovei (Bd. ?tefan cel Mare ?i Sfînt nr. 1, clinic et. 2) dl. Dr. Zbigniew Bochniarz, profesor la Facultatea de Business de la Universitatea Harvard, SUA va prezenta o lec?ie public? intitulat?: "Aspectele economice, politice, sociale ?i de mediu ale transform?rilor în Europa Central? ?i de Est: oportunit??i pentru dezvoltarea durabil? a R. Moldova".

Read more: Lecţie Publică: " Aspectele economice, politice, sociale și de mediu ale transformărilor în...

Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Republica Moldova

Asociația de Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova (MRDA) a fost creată prin semnarea și ratificarea în anul 2000 a Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Fundația SUA de Cercetare și Dezvoltare (CRDF) (Legea nr.1222-XIV din 31 iulie 2000).

Asociația, în special, susține dezvoltarea sectorului tehnico-științific prin organizarea diferitor concursuri în cadrul unor Programe științifice, pe bază democratică, cu mediatizarea largă atît a anunțurilor de program, cît și a rezultatelor concursurilor. MRDA organizează de asemenea seminare-traininguri în problemele perfectării propunerilor de proiect, administrării granturilor, acord? savanților din republică, consultații de ordin informațional și tehnic în privința Programelor de granturi anunțate de CRDF și MRDA.
Asociația MRDA, de comun acord cu Fundația CRDF din SUA în baza Acordului de cooperare a realizat următoarele activități:

  1. Programul CERIM (Dezvoltarea centrelor de cercetare și educație–2006-2008) a fost inițiat pentru a spori interacțiunea învățămîntului superior cu știința. Un grant în mărime de 300 mii de dolari SUA a fost acordat Universității de Stat din Moldova pentru crearea Centrului de Educație și Cercetare în Matematică și Informatică.
  2. Programul NIP (Networking Infrastructure Program) a avut drept scop modernizarea rețelei informaționale a ASM, îmbunătățirea accesului oamenilor de știința la rețeaua INTERNET si alte resurse informaționale. Suma grantului – 200 mii dolari SUA.
  3. Susținerea conferințelor științifice internaționale (ISCS). În cadrul programului ISCS au fost susținute șapte conferințe științifice internaționale în următoarele domeniile: chimie, fizică, ecologie, matematică, agricultură și energetică, în suma totală de 35 mii dolari SUA.
  4. Programul de granturi pentru deplasări pentru tineret (MTFP), perioada de activitate 2004-2008. Programul MTFP a oferit posibilitate pentru tineri cercetători din Moldova de a efectua cercetări și de a iniția noi relații de colaborare cu oameni de știință din SUA. La întoarcere în Moldova tinerii au aplicat la un nou program de granturi pentru continuarea colaborării cu noii parteneri din SUA. În cadrul acestui program au fost susținuți 39 tineri cercetători în suma totală de 550 mii dolari SUA.
  5. În cadrul Programelor de granturi pentru deplasări (ETGP și PRDS), perioada de activitate 2006-2008 au fost acordate 36 granturi pentru susținerea deplasărilor la conferințe științifice internaționale în SUA și țările Uniunii Europene. Suma totala alocata pentru ETGP – 30 mii dolari SUA si pentru PRDS – 38 mii dolari SUA.
  6. În cadrul Programului de granturi pentru procurarea echipamentului științific (MERL), perioada de activitate 2007-2009, au fost alocați 320 mii dolari SUA din partea MRDA. ASM a acordat o cofinanțare de 50%. A fost procurat echipament științific pentru modernizarea a 8 laboratoare din diferite instituții si universități din Moldova.
  7. În cadrul Programului de granturi pentru dezvoltarea parteneriatului între știința și business STEP/BPP au fost susținute 14 proiecte în sumă de 50 mii dolari SUA. Programul a fost inițiat pentru a facilita aplicarea inovațiilor în business cu scop de comercializare și obținere a beneficiului economic pentru ambele părți.
  8. Programul de granturi pentru susținerea tinerilor cercetători (MYSSP). Concursul pe programul de granturi pentru susținerea tinerilor cercetători a fost anunțat de către Asociația MRDA în comun cu Academia de științe a Moldovei și Fundația CRDF. În cadrul programului sunt alocate fonduri pentru proiecte de cercetare în domeniile științelor fundamentale și aplicative realizate de tineri în vârstă de pînă la 35 ani. Au fost alocați 40 mii dolari SUA pentru realizarea a 8 proiecte.
  9. Programul bilateral de granturi (BGP) 2001-2008. În cadrul Programului bilateral de granturi au fost susținute 64 proiecte de cercetare realizate în comun de către echipe de cercetători din Moldova și SUA in suma de 2,5 mln dolari SUA.

Read more: Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Republica Moldova

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us