Comunicat de Presă cu privire la vizita Alteței Sale Regale Margareta, Principesa Moștenitoare a României și a Alteței Sale Regale Radu, Principe al României la Academia de Științe a Moldovei

events

În data de 8 octombrie 2012, abortion începând cu ora 9.00, Alte?a Sa Regina Margareta, Principesa Mo?tenitoare a României ?i Alte?a Sa Regal? Radu, Principe al României vor efectua o vizit? la Academia de ?tiin?e a Moldovei. Înal?ii oaspe?i vor vizita muzeul A?M ?i se vor întîlni cu reprezentan?ii comunit??ii de ?tiin?e din Republica Moldova.  

Mass-media este invitat? .

De la proiecte bilaterale la programe europene

Recent cooperarea ?tiin?ific? moldo-român? a c?p?tat noi valen?e. Gra?ie Memorandumului de În?elegere, healing semnat la 28 martie 2011 între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? din România, buy privind colaborarea în cadrul Oficiului Român pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lâng? Uniunea European? (ROST) urmeaz? a fi materializate noi oportunit??i de colaborare, expertiz? ?i promovare dintre cele dou? p?r?i.

Read more: De la proiecte bilaterale la programe europene

Apel comun AŞM - ANCS pentru proiecte suport de studii prospective

 Apel comun A?M - ANCS

Pentru proiecte suport de studii prospective
deschis în perioada 17-31 august 2010
 
 
In conformitate cu prevederile Programului de colaborare bilateral? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice, canada ed dezvolt?rii tehnologice ?i inov?rii, Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? din România ?i Academia de ?tiin?e a Republicii Moldova, lanseaz? cel de al doilea Apel comun pentru depunerea de propuneri de proiecte suport pentru studii prospective. Participarea este deschis? tuturor entit??ilor care desf??oar? activit??i de cercetare: institute de cercetare, centre de cercetare, universit??i, organiza?ii de cercetare din sectorul public ?i privat.
 
Termenul limit? de depunere a propunerilor de proiecte: 3 septembrie 2010 ora 16:30.
 
Pentru mai multe detalii accesa?i acest link.

Proiecte de cercetare moldo-române 2010-2012

În cadrul ?edin?ei Consiliului Suprem pentru ?tiin?? ?i Dezvoltare Tehnologic? din 27 mai curent au fost aprobate cele 24 de proiecte de cercetare moldo-române convenite în cadrul ?edin?ei Comisiei mixte moldo-române privind implementarea Programului de colaborare bilateral? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice, symptoms dezvolt?rii tehnologice ?i inov?rii între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? din România, arthritis din 17-18 mai 2010, or. Chi?in?u.

Apel comun AŞM-ANCS pentru depunerea de propuneri de proiecte ştiinţifice pentru anii 2010-2012

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? (ANCS) din România lanseaz? primul Apel comun pentru depunerea de propuneri de proiecte, abortion în conformitate cu prevederile Programului de colaborare bilateral? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice, dezvolt?rii tehnologice ?i inov?rii între ANCS ?i A?M, semnat la Bucure?ti în data de 23 octombrie 2008.

Scopul concursului este de a contribui la ini?ierea ?i/sau dezvoltarea colabor?rii ?tiin?ifice dintre savan?ii din Republica Moldova ?i cei din România în vederea solu?ion?rii problemelor actuale ce ?in de domeniile ?tiin?elor reale ?i exacte, precum ?i de a consolida eforturile ANCS ?i A?M de finan?are a proiectelor de cercetare în domeniile ?tiin?elor reale ?i exacte, realizate în comun de c?tre savan?ii ?i colectivele ?tiin?ifice din Republica Moldova ?i România.

Termenul limit? de depunere a propunerilor de proiecte: 21 decembrie 2009.

Read more: Apel comun AŞM-ANCS pentru depunerea de propuneri de proiecte ştiinţifice pentru anii 2010-2012

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us