România-Ucraina-Republica Moldova ENPI CBC 2007-2013

Acesta este primul program de cooperare transfrontalier? la grani?ele externe ale Uniunii Europene finan?at ?i implementat în conformitate cu Instrumentul European de Vecin?tate ?i Parteneriat (ENPI) 2007-2013, medic adoptat pân? la aceast? dat? de Comisia European?.

Aria programului se constituie din regiuni din cele trei state vecine, ed respectiv jude?ele Boto?ani, Gala?i, Ia?i, Suceava, Tulcea ?i Vaslui din România, oblasturile Odessa ?i Cern?u?i din Ucraina ?i întregul teritoriu al Republicii Moldova.

Programul Opera?ional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 are un buget total de 137,4 mil. Euro pentru cei ?apte ani de programare, din care contribu?ia UE prin Instrumentul European de Vecin?tate ?i Parteneriat (ENPI) este de aproximativ 126 mil. Euro, în timp ce statele partenere trebuie s? participe la finan?area proiectelor cu o cofinan?are în valoare total? de aproximativ 11,4 mil. Euro. Programul stabile?te o alocare a fondurilor pe priorit??i ?i m?suri, iar contractele de finan?are vor fi atribuite în urma unui proces de selec?ie a celor mai bune proiecte depuse în cadrul unor apeluri pentru propuneri de proiecte.

Programul vizează sprijinirea de proiecte care favorizează dezvoltarea economică şi socială, protecţia mediului, pregătirea pentru situaţii de urgenţă, proiecte de investiţii în infrastructura de transport, energie, furnizarea de apă potabilă, precum şi acţiuni ale comunităţilor locale care promovează schimburile educaţionale, culturale şi sportive, dezvoltarea societăţii civile etc. Proiectele trebuie să aiba un caracter transfrontalier şi să fie dezvoltate în parteneriat de organizaţii aflate de-o parte şi de alta a frontierei. Pentru a putea fi eligibile, în proiecte trebuie să participe cel puţin un partener român şi un partener din Ucraina/Republica Moldova.

Beneficiarii acestui Program pot fi autorităţi publice regionale şi locale, organizaţii non-guvernamentale, asociaţiile,  universităţile, institutele de cercetare, organizaţiile educaţionale/de instruire etc.

Mai multe informaţii despre Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 sunt disponibile pe pagina web a programului: www.ro-ua-md.net.

Sursa: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor al României

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us