Programul de evenimente internaționale pentru perioada 2017 - 2019

events

Anunț.
Direcția Relații Externe a CSSDT al AȘM, vă aduce la cunoștință despre Programul de evenimente elaborat de Ministerul Învățămîntului și Științei a Federației Ruse, cu referire la evenimentele internaționale, din spațiul CSI, în domeniul științei și inovării, preconizate a fi organizate în perioada 2017-2019. 

Programul sus-menționat click aici.

Programul Știință pentru Pace și Securitate (SPS)

       opportunities

        Programul Știință pentru Pace și Securitate (SPS) este un instrument politic care consolidează cooperarea și dialogul cu toți partenerii NATO, bazat pe cercetare științifică, inovare și schimb de cunoștințe. Programul SPS oferă finanțare, consultanță de specialitate, precum și sprijin pentru activitățile de securitate relevante dezvoltate în comun de către membrii și partenerii NATO. Programul SPS promovează cooperarea civilă legată de securitatea practică, și se concentrează pe o gamă tot mai largă de provocări de securitate, apărare împotriva amenințărilor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) agenți, apărare cibernetică, securitate energetică și preocupările legate de mediu, precum și aspectele sociale ale securității cum ar fi punerea în aplicare a Rezoluției 1325 a Consiliului de securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea (RCSONU 1325).

        Programul SPS promovează colaborarea și securitatea în cooperare pe trei dimensiuni fundamentale: știință, parteneriat și securitate și sprijină colaborarea prin trei mecanisme de finanțare stabilite: proiecte multianuale de cercetare, ateliere de cercetare, și cursuri de formare.
        Solicitanții interesați de a obține susținere financiară trebuie să dezvolte o activitate de colaborare care se încadrează în una dintre următoarele formate:
         1. proiecte multianuale de cercetare-dezvoltare;
         2. cursuri de instruire;
         3. ateliere de lucru.
         În acest scop, părțile interesate pot să depună o cerere de finanțare care trebuie să fie condusă de directori de proiect din cel puțin un stat membru al NATO și un stat partener. Aceste aplicații trebuie să se adreseze direct SPS-cheie prioritățile și să aibă o legătură clară cu securitatea.

      Odată ce cererea a fost primită de către Programul SPS, aceasta va fi supusă unui proces cuprinzător de evaluare și aprobare, ținând seama de opinia expertului, îndrumarea științifică și politică. Acest proces asigură că toate aplicațiile SPS aprobate pentru finanțare au fost evaluate de către experții NATO, oameni de știință independenți, și înșiși națiunile NATO.
        Termenele limită sunt:
        1 iulie 2017 - 23:59 CET
        1 octombrie 2017 - 23:59 CET
        Întrucât decizia privind finanțarea poate dura până la 9 luni de la data limită de depunere a cererii, este important să se țină seama de aceasta atunci când se propune o dată pentru o activitate.

        Cererile de finanțare trebuie trimise la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Pentru detalii accesați pagina web: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_85373.htm?

Cea de-a „47-a Conferinta Internationala privind Ingineria de Computer si Industriala (CIE47)”

opportunities       

        Directia relatii externe a CSSDT al ASM, Va informeaza despre posibilitatea de a participa la cea de-a „47-a Conferinta Internationala privind Ingineria de Computer si Industriala (CIE47)”, care va avea loc la 11-13 octombrie 2017, Lisabona, Portugalia. Conferinta isi propune să difuzeze evolutiile recente teoretice si metodologice, aplicatiile tehnice semnificative, studiile de caz si a rezultatelor sondajului in Calculatoare, Ingineria Industrială, Managementul si alte domenii conexe.

        Pentru detalii accesati site-ul conferintei: www.cie47.com

25 Acțiuni COST vor demara la începutul anului 2017

logo cost

 

Comitetul înalților funcționari al Programului COST a aprobat lista noilor acțiuni, care au fost selectate din 478 de propuneri eligibile colectate în aprilie 2016.

Fapte si cifre:
 Aproape jumătate din propunerile de succes (48%) au indicat că cercetările lor acoperă cel puțin două domenii științifico-tehnologice prioritare ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE).
 44% din propuneri fac parte din științele naturale și științele medicale și de sănătate - domenii prioritare ale OCDE, urmate de științe tehnologice și inginerești și științele sociale (24%), științe agricole (16%) și științe umaniste (4%)
 cele 25 de acțiuni aprobate întrunesc 1018 participanți
 40% dintre participanți sunt de gen feminin
 aproximativ unul din trei participanți este un investigator de carieră începător
 o treime din propunătorii principali sunt femei

Lista acțiunilor aprobate.

Pentru mai multe informații, vă încurajăm să vizitați site-ul official al programulu cost.eu sau să accesați link-ul: Link-ul

Punctul Local de Informare pentru Programul COST Moldova:
Malvina Condratiuc: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: 0 22 272659

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us