25 Acțiuni COST vor demara la începutul anului 2017

logo cost

 

Comitetul înalților funcționari al Programului COST a aprobat lista noilor acțiuni, care au fost selectate din 478 de propuneri eligibile colectate în aprilie 2016.

Fapte si cifre:
 Aproape jumătate din propunerile de succes (48%) au indicat că cercetările lor acoperă cel puțin două domenii științifico-tehnologice prioritare ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE).
 44% din propuneri fac parte din științele naturale și științele medicale și de sănătate - domenii prioritare ale OCDE, urmate de științe tehnologice și inginerești și științele sociale (24%), științe agricole (16%) și științe umaniste (4%)
 cele 25 de acțiuni aprobate întrunesc 1018 participanți
 40% dintre participanți sunt de gen feminin
 aproximativ unul din trei participanți este un investigator de carieră începător
 o treime din propunătorii principali sunt femei

Lista acțiunilor aprobate.

Pentru mai multe informații, vă încurajăm să vizitați site-ul official al programulu cost.eu sau să accesați link-ul: Link-ul

Punctul Local de Informare pentru Programul COST Moldova:
Malvina Condratiuc: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: 0 22 272659

Direcția Relații Externe vă urează sărbători fericite alături de cei dragi!

uiguj.jpg

Centrul Comun de Cercetare lansează Parteneriatul Doctoral de Colaborare

opportunities

Importan?a ?tiin?ei bazate pe dovezi pentru elaborarea politicilor este din ce în ce mai recunoscut? de c?tre factorii de decizie ?i î?i reg?se?te rezonan?a în mediul academic. Pentru a spori interfa?a ?tiin?? - politic?, medicine Centrul Comun de Cercetare (JRC) în cooperare cu universit??ile din statele membre ale UE ?i ??rile asociate la Programul Orizont 2020 lanseaz? un nou Parteneriat Doctoral de Colaborare (CDP).

Parteneriatul va oferi oportunit??i pentru o nou? genera?ie de studen?i doctoranzi, ?i se va focusa în special pe cercetare pentru elaborarea politicilor.

Prin intermediul CDP JRC urm?re?te s? stabileasc? colabor?ri strategice cu universit??ile cu reputa?ie interna?ional? în domeniul ?tiin?ifico-tehnologic ?i s? furnizeze studiile de doctorat pentru o nou? genera?ie de studen?i. Participarea la CDP va permite dobândirea sensibilit??ii la nevoile interfe?ei ?tiin??-politic?, capacitatea de a în?elege necesit??ile pentru cercetare la diferite etape ale ciclului de politici, ?i s? dobândeasc? noi competen?e în comunicarea ?tiin?ific?.

În termeni practici, aceasta va însemna dezvoltarea în comun a programelor de cercetare, g?zduirea ?i supervizarea studiilor de doctorat între universit??i ?i JRC.

În faza pilot a proiectului lansat la 19 decembrie 2016, vor fi încurajate ?ase domenii tematice, precum:
? modelarea energiei ?i transporturilor;
? solul ?i utilizarea terenurilor;
? bioeconomie ?i p?duri;
? inginerie mecanic?;
? genomic?, bioinformatic? ?i dezafectare nuclear?;
? gestionarea de?eurilor .

Informa?ii suplimentare sunt disponibile pe pagina web a CDP 

Data limit? de aplicare - 15 martie 2017.

Lead Scientist în serviciul științific al Comisiei Europene

opportunities

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene ofer? eviden?? ?tiin?ific? cheie pentru elaborarea politicilor robuste la nivelul Uniunii Europene.
Prin intermediul Centrului pentru Studii Avansate (CAS) recent înfiin?at, viagra 100mg JRC î?i aprofundeaz? baza de cuno?tin?e ?i exploreaz? noi domenii de cercetare relevante pentru actuala ?i viitoarea agend? politic? european?.
În acest sens, ed Centrul pentru Studii Avansate al JRC invit? candida?i pentru trei pozi?ii de Lead Scientist al JRC cu scopul dezvolt?rii proiectelor inedite în cadrul CAS, pe:
? Colectare de date ?i procesare în analiza ?i prognozarea dezvolt?rii economice
? Transformare digital? – ma?ini inteligente ?i comportamentul uman
? Transformare digital? – guvernarea ?i societ??ile umane
Candida?ii selecta?i vor forma echipe de pân? la cinci oameni de ?tiin?? ?i vor elabora planuri de proiecte ce vor contribui la rezultatele ?tiin?ifice de profil înalt.
Fiecare proiect are o durat? de maxim trei ani ?i prevede un buget suplimentar pentru executare.
Candida?ii de succes sunt a?tepta?i de a fi exper?i lideri în domeniile respective cu recunoa?tere interna?ional?.
Informa?ii detaliate precum ?i instruc?iuni de aplicare sunt oferite pe urm?torul link

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us