Proiecte comune de cercetare, inovare și transfer tehnologic, propuse de Universitatea Tehnică de Stat din Belorusia

     opportunities

 

       Direc?ia rela?ii externe a CS?DT al A?M V? informeaz? despre posibilitatea de a participa la diverse proiecte comune de cercetare, denture inovare ?i transfer tehnologic, doctor propuse de Universitatea Tehnic? de Stat din Belorusia. Lista propunerilor de proiecte poate fi accesat? pe pagina www.belstu.by în compartimentul “Research” “R&D products”.
       Totodat?, pute?i înainta propuneri de proiecte la e-mail-ul: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ziua Europei

Ziua Europei devine un eveniment ce adun? tot mai mul?i oameni de la edi?ie la edi?ie. Anul acesta, pills manifesta?ia a avut loc la 14 mai în Gr?dina Public? ?tefan cel Mare din centrul capitalei ?i a fost organizat? sub forma unui Or??el European în care vizitatorii au aflat lucruri noi despre ??rile a c?ror ambasade au participat la s?rb?toare dar ?i despre ?ara noastr?.

Academia de ?tiinte a Moldovei a fost prezent? la eveniment cu o serie de publica?ii, sale cheap bro?uri ?i materiale informative reprezentative domeniilor ei de activitate, astfel vizitatorii standului nostru au avut posibilitatea s? g?seasc? aici informa?ii din domenii ca agricultur?, patrimoniu cultural, ?tiin?e exacte, chimie, biologie, tehnologii informa?ionale, viticultur?, medicin?, transfer tehnologic, alimenta?ie corect? etc. Standul de prezentare a institu?iei noastre a fost rezultatul conlucr?rii dintre Direc?ia rela?ii externe, Institutele de cercetare ?i Sec?iile ?tiin?ifice. 

Dup? oficializarea ceremoniei de deschidere a evenimentului, cortul A?M a fost vizitat de pre?edintele ??rii, Nicolae Timofti, pre?edintele Parlamentului Andrian Candu, prim-ministrul Pavel Filip ?i de ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola.

Ziua Europei este s?rb?torit? în Republica Moldova începînd cu anul 2006.

 

1a.jpg

 

2a.jpg

 

3a.jpg        4a.jpg

Apeluri deschise la Programul COST

open call

Pe data de 12 februarie 2016, drugs Comitetul înal?ilor func?ionari al Programului COST (Cooperarea European? în domeniul ?tiin?ei ?i Tehnologiei) a aprobat lista ac?iunilor la care pot participa ?i cercet?torii din Republica Moldova.

Sunt 26 de ac?iuni din 9 domenii ?tiin?ifice:

1. BMBS – Biomedicin? ?i Biologie Molecular?
2. FA – Alimenta?ie ?i Agricultur?
3. FPS – Produse ?i servicii forestiere
4. MPNS – Materiale, fizic? ?i Nano?tiin?e
5. ESSEM – ?tiin?ele p?mântului ?i managementul mediului
6. TUD – Transport ?i dezvoltare urban?
7. ISCH – Persoanele fizice, Societate, Cultur? ?i S?n?tate
8. ICT – Tehnologii informa?ionale ?i ale comunica?iilor
9. CMST – Chimie,?tiin?e moleculare ?i tehnologii

În documentul anexat, pute?i vedea informa?ia detaliat? despre fiecare ac?iune.

Mai multe informa?ii despre COST pute?i afla pe pagina oficiala a programului www.cost.eu

Punct Local de Informare COST Moldova: Malvina CONDRATIUC; tel: 0 22 27 26 59; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Concurs de publicare a articolelor

 

open call

Institutul Interna?ional de Informatic? ?i Sistematic? (IIIS) din SUA v? invit? s? contribui?i cu un articol la urm?toarele teme:
1. Activit??i Academice Integrate: Cercetare, bronchi Educa?ie ?i Solu?ionarea Problemelor din Via?a Real? ?i Cercetare;
2. Consultan??, Cercetare prin consultan?? ?i consultan?? prin cercetare.
Pentru a înregistra articolul e necesar s? trimite?i un rezumat al articolului în volum de 200-400 cuvinte sau 400-1000 cuvinte la adresa de e-mail indicat? în link-ul de mai jos.
Articolele acceptate vor fi publicate într-o edi?ie special? a Jurnalului de Sistematic?, Cibernetic? ?i Informatic? (JSCI) al IIIS.
Termenul limit? pentru înregistrare: 6 mai 2016.
Termenul limit? pentru acceptarea notific?rilor: 13 mai 2016.
Termenul limit? pentru prezentarea versiunii finale a lucr?rilor acceptate: 1 iunie 2016.
Pentru detalii accesa?i link-ul.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us