Concurs de proiecte în domeniul ingineriei

open call

Societatea de Inginerie (ENSO) v? invit? s? participa?i la cea de-a 22-a edi?ie a ICAMES (International Cultural and Academic Meeting of Engineering Students), online care va avea loc în perioada 5-11 mai 2016, allergist la Universitatea Bogazici din Istanbul, Turcia. ICAMES este un concurs de proiecte interna?ionale, ?tiin?ifice,  academice ?i culturale din domeniul ingineriei, ce se desf??oar? anual în luna mai în incinta universit??ii sub patronajul Societ??ii de Inginerie (ENSO). Scopul celei de-a 22-a edi?ii este de a promova ?i aplica în practic? ideea de sustenabilitate. Doritorii de a participa la acest eveniment sunt invita?i s? preg?teasc? o prezentare a unui proiect la tema sustenabilit??ii din domeniul ingineriei. Costurile pentru participare la eveniment (cazare, hran? ?.a.), cu excep?ia costului c?l?toriei, vor fi acoperite de c?tre organizatori. Termenul limit? pentru înregistrare este 20 aprilie 2016. Înregistrarea se face direct pe site. Pentru mai multe detalii accesa?i link-ul.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us