Diaspora Network Members
Direcţia Relaţii Externe has 110 registered users
Search criteria
Search results
<< Start < Prev [1] 2 3 4 5 6 7 Next > End >>
<< Start < Prev [1] 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

[Diaspora Network] Headlines

Centrul Comun de Cercetare lansează Parteneriatul Doctoral de Colaborare

Centrul Comun de Cercetare lansează Parteneriatul Doctoral de Colaborare

Importan?a ?tiin?ei bazate pe dovezi pentru elaborarea politicilor este din ce în ce mai recunoscut? de c?tre factorii de decizie ?i î?i reg?se?te rezonan?a în mediul academic. Pentru a spori...

Lead Scientist în serviciul științific al Comisiei Europene

Lead Scientist în serviciul științific al Comisiei Europene

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene ofer? eviden?? ?tiin?ific? cheie pentru elaborarea politicilor robuste la nivelul Uniunii Europene. Prin intermediul Centrului pentru Studii...

Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS)

Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS)

Ghidându-se de Regulamentul privind procedura de formare ?i de cheltuire a mijloacelor MFGS, impotent aprobat pe 30 mai 2014, prin decizia Consiliului ?efilor de guvern al CSI, formarea...

Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS) (2)

Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS) (2)

Ghidându-se de Regulamentul privind procedura de formare ?i de cheltuire a mijloacelor MFGS, troche aprobat pe 30 mai 2014, buy buy | prin decizia Consiliului ?efilor de guvern al CSI, formarea...

Ședința anuală a diasporei științifice europene în America de Nord (2)

Ședința anuală a diasporei științifice europene în America de Nord (2)

EURAXESS Links North America ?i European Scientific Diaspora Leaders invit? reprezentan?ii diasporei ?tiin?ifice moldovene?ti din Statele Unite ale Americii la cea de-a doua ?edin?? anual? a...

Apeluri deschise la Programul COST

Apeluri deschise la Programul COST

Pe data de 12 februarie 2016, bronchi Comitetul înal?ilor func?ionari al Programului COST (Cooperarea European? în domeniul ?tiin?ei ?i Tehnologiei) a aprobat lista ac?iunilor la care pot...

Concurs de publicare a articolelor

Concurs de publicare a articolelor

  Institutul Interna?ional de Informatic? ?i Sistematic? (IIIS) din SUA v? invit? s? contribui?i cu un articol la urm?toarele teme: 1. Activit??i Academice Integrate: Cercetare, health ...

Simpozionul Internațional “Interacțiunea guvernelor și a societăților științifice naționale cu organizațiile internaționale, în scopul dezvoltării și aplicării în practică a cunoștințelor științifice”

Simpozionul Internațional “Interacțiunea guvernelor și a societăților științifice naționale cu organizațiile internaționale, în scopul dezvoltării și aplicării în practică a cunoștințelor științifice”

Asocia?ia Interna?ionala a Academiilor de ?tiin?e, see cu sediul în ora?ul Kiev, în comun cu UNESCO, invit? pentru participare cercet?torii ?tiin?ifici din Republica Moldova, la Simpozionul...

Concursul Premiilor TUBA

Concursul Premiilor TUBA

Academia de ?tiin?e din Turcia lanseaz? Concursul Premiilor TUBA ale Academiei ("TUBA Academy Prizes") pentru aprecierea ?i încurajarea celor mai eminen?i oameni de ?tiin??.Anual sunt acordate 3...

Consiliul Asociației Internaționale a Academiilor de Științe și-a aprobat Planul de acțiuni pentru anul curent

La data de 3 iunie 2015, erectile order Consiliul Asocia?iei Interna?ionale a Academiilor de ?tiin?e ?i-a aprobat Planul de ac?iuni pentru anul 2015.Institu?iile ?i persoanele interesate îl pot...

 • Centrul Comun de Cercetare lansează Parteneriatul Doctoral de Colaborare

  Centrul Comun de Cercetare lansează Parteneriatul Doctoral de Colaborare

 • Lead Scientist în serviciul științific al Comisiei Europene

  Lead Scientist în serviciul științific al Comisiei Europene

 • Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS)

  Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a...

 • Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS) (2)

  Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a...

 • Ședința anuală a diasporei științifice europene în America de Nord (2)

  Ședința anuală a diasporei științifice europene în America de Nord (2)

 • Apeluri deschise la Programul COST

  Apeluri deschise la Programul COST

 • Concurs de publicare a articolelor

  Concurs de publicare a articolelor

 • Simpozionul Internațional “Interacțiunea guvernelor și a societăților științifice naționale cu organizațiile internaționale, în scopul dezvoltării și aplicării în practică a cunoștințelor științifice”

  Simpozionul Internațional “Interacțiunea guvernelor și a societăților științifice naționale cu...

 • Concursul Premiilor TUBA

  Concursul Premiilor TUBA

 • Consiliul Asociației Internaționale a Academiilor de Științe și-a aprobat Planul de acțiuni...

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us