Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS) (2)

open call

Ghidându-se de Regulamentul privind procedura de formare ?i de cheltuire a mijloacelor MFGS, troche aprobat pe 30 mai 2014, buy buy | prin decizia Consiliului ?efilor de guvern al CSI, formarea proiectului Planului de buget a activit??ilor pentru anul 2018 se efectueaz? de c?tre Direc?ia executiv? al Fondului în primul trimestru al anului 2017.
Propunerile (apelurile) pentru includerea în cadrul activit??ilor proiectului Planului de buget pentru 2018 sunt acceptate din 30 septembrie 2016 pîn? la 1 februarie, anul 2017.
Proiectul Planului de budget a activit??ilor pentru anul fiscal urm?tor se formeaz? pe urm?toarele domenii:
• activit??i de caracter general-umanist;
• activit??i în domeniul culturii;
• activit??i în domeniul educa?iei ?i ?tiin?ei;
• activit??i ce vizeaz? dezvoltarea cooper?rii tineretului CSI;
• activit??i în domeniul informa?iilor ?i comunica?iilor, editarea c?r?ilor;
• activit??i În domeniul sportului;
• activit??i în domeniul turismului;
• activit??i desf??urate în cadrul Anului Comunit??ii Statelor Independente.
Se acord? prioritate acelor proiecte, care implic? cel pu?in trei ??ri din cadrul CSI, precum ?i proiectelor sprijinite de guvernele statelor-membre ale CSI pe teritoriul c?rora aceste proiecte se pun în aplicare, luându-se în considerare priorit??ile de dezvoltare de cooperare interstatal? în sfera umanitar? stabilite în mod regulat de c?tre Consiliul ?efilor de guvern al CSI.
Propunerea (cererea) din partea ??rii trebuie s? fie întocmit? în forma prescris? ?i s? con?in? estimarea global? în ruble ruse?ti, cu indicarea surselor de finan?are, inclusiv din mijloacele MFGS ?i din mijloacele participantului (mijloacele proprii ?i cele atrase). Este obligatoriu s? se furnizeze informa?iile care dovedesc estim?rile costurilor solicitate pentru fiecare articol al bugetului care urmeaz? s? fie finan?ate din mijloacele MFGS.
Din mijloacele MFGS nu pot fi finan?ate urm?toarele cheltuieli ale proiectului:
- Cheltuielile legate de participare în activit??ile (proiecte) a persoanelor care de?in func?ii publice în autorit??ile statelor respective;
- Cheltuielile de achizi?ie ?i consumul de fonduri pentru achizi?ionarea de echipamente de birou ?i crearea de site-uri.
Pachetul necesar de documente pentru aplicare include:
1) propunerea organului împuternicit (pentru ??rile CSI, în care nu este specificat organul împuternicit - o scrisoare de sus?inere a organului competent al autorit??ii executive sau a Guvernului ??rii-membre a CSI);
2) cererea de aplicare;
3) bugetul estimat;
4) documentele ce dovedesc estim?rile articolelor de cheltuieli.
În cazul unei prezent?ri a pachetului de aplicare incomplet (apel), propunerea nu va fi luat? în considerare.

Pentru mai multe detalii vizita?i urm?torul link

[Diaspora Network] Headlines

În atenția reprezentanților diasporei științifice a Republicii Moldova în SUA

În atenția reprezentanților diasporei științifice a Republicii Moldova în SUA

Pe data de 16 martie curent, orele 18:30-21:00, or. New York, SUA, va avea loc sesiunea de informare despre oportunitățile oferite de Consiliul European pentru Cercetare (European Research...

Cea de-a „47-a Conferinta Internationala privind Ingineria de Computer si Industriala (CIE47)” (2)

Cea de-a „47-a Conferinta Internationala privind Ingineria de Computer si Industriala (CIE47)” (2)

                Directia relatii externe a CSSDT al ASM, Va informeaza despre posibilitatea de a participa la cea de-a „47-a Conferinta Internationala...

25 Acțiuni COST vor demara la începutul anului 2017

25 Acțiuni COST vor demara la începutul anului 2017

  Comitetul înalților funcționari al Programului COST a aprobat lista noilor acțiuni, care au fost selectate din 478 de propuneri eligibile colectate în aprilie 2016. Fapte si cifre:...

Centrul Comun de Cercetare lansează Parteneriatul Doctoral de Colaborare

Centrul Comun de Cercetare lansează Parteneriatul Doctoral de Colaborare

Importan?a ?tiin?ei bazate pe dovezi pentru elaborarea politicilor este din ce în ce mai recunoscut? de c?tre factorii de decizie ?i î?i reg?se?te rezonan?a în mediul academic. Pentru a spori...

Lead Scientist în serviciul științific al Comisiei Europene

Lead Scientist în serviciul științific al Comisiei Europene

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene oferă evidență științifică cheie pentru elaborarea politicilor robuste la nivelul Uniunii Europene. Prin intermediul Centrului pentru Studii...

Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS)

Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS)

Ghidându-se de Regulamentul privind procedura de formare ?i de cheltuire a mijloacelor MFGS, impotent aprobat pe 30 mai 2014, prin decizia Consiliului ?efilor de guvern al CSI, formarea...

Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS) (2)

Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS) (2)

Ghidându-se de Regulamentul privind procedura de formare ?i de cheltuire a mijloacelor MFGS, troche aprobat pe 30 mai 2014, buy buy | prin decizia Consiliului ?efilor de guvern al CSI, formarea...

Ședința anuală a diasporei științifice europene în America de Nord (2)

Ședința anuală a diasporei științifice europene în America de Nord (2)

EURAXESS Links North America ?i European Scientific Diaspora Leaders invit? reprezentan?ii diasporei ?tiin?ifice moldovene?ti din Statele Unite ale Americii la cea de-a doua ?edin?? anual? a...

Apeluri deschise la Programul COST

Apeluri deschise la Programul COST

Pe data de 12 februarie 2016, bronchi Comitetul înal?ilor func?ionari al Programului COST (Cooperarea European? în domeniul ?tiin?ei ?i Tehnologiei) a aprobat lista ac?iunilor la care pot...

Concurs de publicare a articolelor

Concurs de publicare a articolelor

  Institutul Interna?ional de Informatic? ?i Sistematic? (IIIS) din SUA v? invit? s? contribui?i cu un articol la urm?toarele teme: 1. Activit??i Academice Integrate: Cercetare, health ...

 • În atenția reprezentanților diasporei științifice a Republicii Moldova în SUA

  În atenția reprezentanților diasporei științifice a Republicii Moldova în SUA

 • Cea de-a „47-a Conferinta Internationala privind Ingineria de Computer si Industriala (CIE47)” (2)

  Cea de-a „47-a Conferinta Internationala privind Ingineria de Computer si Industriala (CIE47)” (2)

 • 25 Acțiuni COST vor demara la începutul anului 2017

  25 Acțiuni COST vor demara la începutul anului 2017

 • Centrul Comun de Cercetare lansează Parteneriatul Doctoral de Colaborare

  Centrul Comun de Cercetare lansează Parteneriatul Doctoral de Colaborare

 • Lead Scientist în serviciul științific al Comisiei Europene

  Lead Scientist în serviciul științific al Comisiei Europene

 • Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS)

  Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a...

 • Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a statelor-membre ale CSI (MFGS) (2)

  Apeluri deschise pentru anul 2018 în cadrul Fondului Interstatal de Colaborare Umanitară a...

 • Ședința anuală a diasporei științifice europene în America de Nord (2)

  Ședința anuală a diasporei științifice europene în America de Nord (2)

 • Apeluri deschise la Programul COST

  Apeluri deschise la Programul COST

 • Concurs de publicare a articolelor

  Concurs de publicare a articolelor

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us