Preşedintele Barosso anunţă crearea Consiliului Consultativ pentru Ştiinţă şi Tehnologie

opportunities

La data de 27 februarie curent, order Pre?edintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a  anun?at crearea Consiliului Consultativ pentru ?tiin?? ?i Tehnologie. Scopul activit??ii Consiliului const? în oferirea consultan?ei pre?edintelui Comisiei  Europene privind crearea unui mediu favorabil pentru inovare, anabolics prin edificarea unei societ??i europene bazate pe cercetare. În mod particular, aceast? structur? va oferi consiliere în domeniul oportunit??ilor ?i riscurilor care survin ca urmare a progresului ?tiin?ific ?i tehnologic, dar ?i cu privire la modul de comunicare a acestor aspecte în rîndul societ??ii, în scopul favoriz?rii unei dezbateri societale fundamentate. De asemenea, Consiliul î?i propune s? se asigure c? Europa r?mâne lider mondial în domeniul tehnologiilor de ultim? or?.

 În componenţa Consiliului sunt incluşi experţi proeminenţi în domeniul ştiinţei şi tehnologiei din mediul academic, de afaceri şi societăţii civile. Acest Consiliu reprezintă, un instrument, alături de altele relevante pentru susţinerea dezvoltării cercetării şi inovării, precum Uniunea Inovării, Spaţiul European de Cercetare şi programul Orizont-2020, care urmăreşte asigurarea unei creşteri economice inteligente, durabile şi inclusive pentru Europa.

Pentru detalii suplimentare şi vizualizarea listei experţilor incluşi în cadrul  Consiliului, Vă rugăm să accesaţi ACEST LINK

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us