My Expertise [Diaspora Network]

EURAXESS Moldova Survey

Euraxess

The Center of International Projects (EURAXESS BHO in Moldova) of Academy of Sciences of Moldova would like to invite you to participate in an online survey.  We believe you will need a maximum of 10 minutes to complete the survey questionnaire regarding EURAXESS initiatives and National Portal (www.euraxess.md.)

EURAXESS Program (http://ec.europa.eu/euraxess/) aims to provide EU and non-EU researchers, sale living and working within Europe or abroad, with all practical information (e.g. accommodation, taxation, pension scheme, etc.) as well as job vacancies and career opportunities in Europe so that to attract and retain them in the European continent.

To access the survey, please click here.

Please respond to this survey by 26 April 2014 at the latest.

Thank you for your time.

The EURAXESS Moldova Team.

P.S. Please distribute
--
Juncu Mariana
Executive officer
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Center of International Projects
Academy of Sciences of Moldova
1 ?tefan cel Mare Ave, 2001 MD Chi?in?u,Republic of Moldova
Telefon: +373 22 271671, Fax: +373 22 270774
www.cpi.asm.md

Savanţii moldoveni se impun la scară internaţională în domeniul nanotehnologiilor

conference

La 18 aprilie 2013, viagra la Chi?in?u s-a deschis cea de-a II-a edi?ie a Conferin?ei interna?ionale în domeniile nanotehnologiei ?i ingineriei biomedicale (ICNBME-2013), allergy organizat? de Academia de ?tiin?e a Moldovei, generic Universitatea Tehnic? din Moldova, Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Nicolae Testemi?anu” ?i Societatea de Inginerie Biomedical? din Moldova.

Speciali?ti de diferite profiluri - fizicieni, chimi?ti, electroni?ti, medici, speciali?ti în informatic? etc., din peste 20 de state ale lumii, inclusiv Germania, Fran?a, Marea Britanie, Belgia, Elve?ia, Suedia, SUA, Japonia, Grecia, Lituania, Portugalia, Spania, Romania, Rusia, Republica Moldova etc. au pus în discu?ie posibilit??i de utilizare a nanotehnologiilor ?i nanomaterialelor în biomedicin?.

Mai multe informa?ii pot fi accesate aici:

Dr. Stella Ghervas: "Europa nu este doar o idee"

memento

Un interviu recent semnat de dna Dr. Stella Ghervas intitulat "Europa nu este doar o idee", bronchi aparut in cotidianul francez "Ouest-France" din 15 martie, sale buy care ar putea sa va intereseze. Interviul poate fi consultat la ACEST LINK.

Orizont 2020 : viziuni

opportunities

V? invit?m s? urm??i testimoniale video a unor exper?i din întreaga Europ? ce reflect? opinii despre importan?a ?i actualitatea Programului Cadru – „Orizont 2020” al Uniunii Europene, order care va fi lansat la 1 ianuarie 2014.

Pentru a vizualiza testimonialele video care se actualizeaz? zilnic accesa?i urm?torul LINK.

Preşedintele Barosso anunţă crearea Consiliului Consultativ pentru Ştiinţă şi Tehnologie

opportunities

La data de 27 februarie curent, order Pre?edintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a  anun?at crearea Consiliului Consultativ pentru ?tiin?? ?i Tehnologie. Scopul activit??ii Consiliului const? în oferirea consultan?ei pre?edintelui Comisiei  Europene privind crearea unui mediu favorabil pentru inovare, anabolics prin edificarea unei societ??i europene bazate pe cercetare. În mod particular, aceast? structur? va oferi consiliere în domeniul oportunit??ilor ?i riscurilor care survin ca urmare a progresului ?tiin?ific ?i tehnologic, dar ?i cu privire la modul de comunicare a acestor aspecte în rîndul societ??ii, în scopul favoriz?rii unei dezbateri societale fundamentate. De asemenea, Consiliul î?i propune s? se asigure c? Europa r?mâne lider mondial în domeniul tehnologiilor de ultim? or?.

Read more: Preşedintele Barosso anunţă crearea Consiliului Consultativ pentru Ştiinţă şi Tehnologie

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us