Diaspora ştiinţifică pentru dezvoltarea Republicii Moldova: noi perspective de cooperare

expertise
La 12 octombrie 2012 Academia de ?tiin?e a Moldovei în cooperare cu Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne (EPFL - Elve?ia) ?i Organiza?ia Interna?ional? pentru Migra?ie, cheap Misiunea în Republica Moldova, a organizat la Chi?in?u workshop-ul regional intitulat „Mobilitatea înalt calificat? ?i dezvoltarea sectorului de cercetare ?i inovare din Republica Moldova: necesitatea unei viziuni strategice”. Evenimentul a reunit actori relevan?i na?ionali ?i interna?ionali care joac? un rol activ în abordarea fenomenului mobilit??ii ?i dezvolt?rii în calitate de instrument pentru dezvoltarea socioeconomic?. 
 
 
Experţii internaţionali, reprezentanţii organizaţiilor internaţionale / donatorii şi comunitatea ştiinţifică din Moldova au discutat despre importanţa şi căile cele mai eficiente de cooptare a diasporei înalt calificate la dezvoltarea ţării de origine. Astfel, prima sesiune a workshop-ului a fost dedicată prezentării şi discutării rezultatelor şi istoriilor de succes din cadrul proiectului-pilot realizat de OIM şi AŞM intitulat: „Abordarea fenomenului exodului de creiere şi consolidarea Republicii Moldova drept platformă de cercetare şi dezvoltare prin revenirea temporară a oamenilor de ştiinţă moldoveni expatriaţi”. În cadrul celei de a doua sesiuni au fost prezentate rezultatele principale ale proiectului implementat de AŞM şi EPFL intitulat „Conectarea diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova la dezvoltarea ştiinţifică şi economică a ţării de origine”. Ultimele sesiuni a evenimentului au fost dedicate experienţelor naţionale, regionale şi internaţionale în privinţa elaborării şi implementării politicilor, instrumentelor şi iniţiativelor de atragere a diasporei înalt calificate în strategiile de dezvoltare a ţărilor de origine. 
 
Prezentările şi discuţiile purtate au scos în evidenţă faptul că diaspora înalt calificată, inclusiv a Republicii Moldova, deţine competențe relevante pentru a contribui prin cunoştinţele acumulate peste hotare la dezvoltarea ţării de origine. Totodată, pentru ca această oportunitate să fie valorificată  este necesar ca instituţiile publice să ofere mecanisme ce ar facilita transferul de cunoştinţe şi experienţe cu impact asupra dezvoltării. În acest sens, participanţii la evenimentul de la Chişinău au căzut de acord asupra faptului că autorităţile publice din ţara de origine trebuie să ofere condiţii prielnice pentru ca contribuţia diasporei ştiinţifice să aibă un impact maxim asupra dezvoltării socio-economice. De asemenea, participanţii au sugerat ca în viitor politicile naţionale în domeniul migraţiei şi dezvoltării să se bazeze pe o expertiză ştiinţifică comprehensivă, iar membrii diasporei înalt calificate să fie implicaţi direct în elaborarea şi monitorizarea acestora, astfel încît experienţele altor state în acest domeniu să nu fie preluate fără a fi adaptate la condiţiile specifice locale. Pentru a atrage cele mai calificate persoane în activităţile de dezvoltare din ţara lor de origine, în viziunea participanților, este necesară instituirea unui Fond Naţional de susţinere, pe bază de concurs, a iniţiativelor diasporei.
 
În rezultatul workshop-ului regional va fi elaborat un document de politici ce va conţine recomandări adresate instituţiilor publice din Republica Moldova competente în domeniul migraţiei înalt calificate, membrilor şi comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova, organizaţiilor şi donatorilor internaţionali. Acest document va propune unele mecanisme de valorificare eficiente a capitalului uman emigrat din Republica Moldova pentru dezvoltarea socio-economică a ţării de origine.
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us