Savanţii moldoveni se impun la scară internaţională în domeniul nanotehnologiilor

conference

La 18 aprilie 2013, viagra la Chi?in?u s-a deschis cea de-a II-a edi?ie a Conferin?ei interna?ionale în domeniile nanotehnologiei ?i ingineriei biomedicale (ICNBME-2013), allergy organizat? de Academia de ?tiin?e a Moldovei, generic Universitatea Tehnic? din Moldova, Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Nicolae Testemi?anu” ?i Societatea de Inginerie Biomedical? din Moldova.

Speciali?ti de diferite profiluri - fizicieni, chimi?ti, electroni?ti, medici, speciali?ti în informatic? etc., din peste 20 de state ale lumii, inclusiv Germania, Fran?a, Marea Britanie, Belgia, Elve?ia, Suedia, SUA, Japonia, Grecia, Lituania, Portugalia, Spania, Romania, Rusia, Republica Moldova etc. au pus în discu?ie posibilit??i de utilizare a nanotehnologiilor ?i nanomaterialelor în biomedicin?.

Mai multe informa?ii pot fi accesate aici:

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us