Demers catre conducerea de virf a Republicii Moldova

press release

Domnului Nicolae TIMOFTI, sale Pre?edinte al Republicii Moldova

Domnului Mihai GHIMPU, Pre?edinte al Partidului Liberal, ex-Pre?edinte interimar al Republicii Moldova, deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Domnului Vlad FILAT, Pre?edinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova, Prim-Ministru al Republicii Moldova

Domnului Marian LUPU, Pre?edinte al Partidului Democrat din Moldova, Pre?edinte al Parlamentului Republicii Moldova

25 Aprilie 2012

D E M E R S

Prezentul Demers este înaintat de catre un grup de asocia?ii ale cet??enilor Republicii Moldova stabili?i în afara ??rii.

În continuarea Rezolu?iilor adoptate în cadrul Congresului IV al Diasporei Republicii Moldova (Chi?in?u, 12 – 14 octombrie 2010) ?i în cadrul Conferin?ei Interna?ionale „Cultura toleran?ei, valorile comune, dialogul intercultural – 20 de ani de realiz?ri” (Chi?in?u, 23 – 26 august 2011), noi solicit?m de la Pre?edintele Republicii Moldova ?i de la liderii Alian?ei pentru Integrare European?, aflat? la guvernare : 

1. Instituirea unui Minister al Diasporei, responsabil de gestionarea eficient? a fenomenului migra?iei. Activitatea acestui Minister va include protec?ia cet??enilor Republicii Moldova stabili?i peste hotare, elaborarea ?i implementarea politicilor orientate la crearea unor condi?ii favorabile pentru reîntoarcerea emigran?ilor ?i reintegrarea lor în societatea Republicii Moldova.

2. Adoptarea unei Strategii Na?ionale pentru Migra?ie, care s? prevad?, printre altele, o serie de m?suri concrete pentru stoparea exodului masiv al cet??enilor moldoveni.

3. Accelerarea implement?rii procedurii de vot electronic ?i introducerea, pentru cet??enii Republicii Moldova din afar? ??rii, a votului prin coresponden??, care va contribui în mod esen?ial la cre?terea num?rului de votan?i în afara ??rii ?i va permite emigran?ilor moldoveni exercitarea dreptului constitu?ional la vot.

Asocia?ii semnatare ale prezentului Demers :

Comunitatea Moldovenilor din Québec, Montréal, Canada

Asocia?ia Doctorilor si Doctoranzilor Basarabeni din Fran?a, Paris, Franta

Asocia?ia „Gazeta Basarabiei”, Roma, Italia

Asocia?ia „Basarabia”, Torino, Italia

Asocia?ia Clubul Liberal Fran?a, Paris, Fran?a

Asocia?ia „Doina”, Roma, Italia

Asocia?ia „Moldova nel Mondo”, Roma, Italia

Asocia?ia Moldovenilor din Norvegia, Oslo, Norvegia

Centrul de Cultur? „Dacia”, Riga, Letonia

Asocia?ia „Dacia”, Roma, Italia

Asocia?ia „Connexions Moldavie”, Paris, Fran?a

Comunitatea Basarabenilor din Irlanda „Moldova Vision”, Dublin, Irlanda

Asocia?ia „Plai”, Torino, Italia

Asocia?ia Moldo – Elen? „ORFEU”, Atena, Grecia

Asocia?ia Alian?a pentru Sprijinirea Basarabiei, Paris, Fran?a

Moldova-Institut Leipzig, Leipzig, Germania

Diaspora Academica "Nobel Forum", Stockholm, Suedia

Societatea Cultural? „Dacia”, Vilnius, Lituania

Asocia?ia Mediatic? Pro-Diaspora France, Paris, Fran?a

Asocia?ia „Insieme”, Rovigo, Italia

Asocia?ia Synergie Franco-Moldave, Paris, Fran?a

Asocia?ia „Moldavi nel Veneto per la solidarieta internazionale onlus”, Padova, Italia

Asocia?ia „Vatra”, Londra, Marea Britanie

Asocia?ia "Ba?tina – Comunitatea cet??enilor Republicii Moldova din Italia", Padova, Italia

Asocia?ia Moldo-Italian? pentru Colaborare ?i Integrare A.M.I.C.I. , Vene?ia, Italia

Asocia?ia Cultural? „Mihai Eminescu”, Paris, Fran?a

Asocia?ia „Moldbrixia”, Brescia, Italia

Asocia?ia Cultural? „Moldova”, Trento, Italia

Asocia?ia „Jeunes Moldaves”, Paris, Fran?a

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us