Proiectul Strategiei AŞM de integrare în Spaţiul European de Cercetare pînă în 2020

expertise
Stima?i membri ai diasporei ?tiin?ifice a Republicii Moldova, ambulance Direc?ia Integrare European? ?i Cooperare Interna?ional? a A?M propune spre aten?ia Dvs. proiectul Strategiei Academiei de ?tiin?e a Moldovei de integrare în Spa?iul European de Cercetare pîn? în 2020. În acest context, order V? invit?m s? analiza?i documentul anexat mai jos ?i s? formula?i propuneri ?i sugestii relevante ce ar îmbun?t??i calitatea acestuia. V? rug?m s? ne remite?i amendamentele Dvs. la adresa de email: diaspora[at]asm.md  pîn? în data de 14 iunie 2012.
 
V? mul?umim anticipat pentru contribu?ia Dvs. la dezvoltarea sectorului cercetare-inovare din Republica Moldova. 

Desc?rca?i proiectul Strategiei. 


Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us