Prelegere deschisă la AŞM: Marcarea şi etichetarea produselor alimentare în statele din spaţiul Mării Negre

conference

În data de 1 decembrie 2014, capsule va avea loc prelegerea deschis? cu tema "Marcarea ?i etichetarea produselor alimentare în statele din spa?iul M?rii Negre". Prelegerea va fi sus?inut? de dna. Adriana Birca, buy cialis profesor universitar, cheap doctor în economie al Universit??ii "George Bari?iu" din Bra?ov, România, membru activ al diasporei ?tiin?ifice ?i ini?iatorul Proiectului PC7 NUTRILAB.

La prelegere sunt invita?i to?i membrii comunit??ii ?tiin?ifice din Republica Moldova interesa?i de subiectul pus în discu?ie, inclusiv masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice ?i cercet?torii. În cadrul prezent?rii va fi abordat?, în mod special, importan?a cooper?rii interna?ionale în dezvoltarea unei cariere ?tiin?ifice de succes.

Prelegerea va avea loc în Sala Mic? a Academiei de ?tiin?e a Moldovei (Bd. ?etefan cel Mare ?i Sfânt nr.1, et 2) cu începere de la ora 15.00.

Pentru detalii pute?i contacta:
Dr. Vitalie Varzari,
+373 60061093

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us