Events - [Diaspora Network]

În atenția reprezentanților diasporei științifice a Republicii Moldova în SUA

events

Pe data de 16 martie curent, orele 18:30-21:00, or. New York, SUA, va avea loc sesiunea de informare despre oportunitățile oferite de Consiliul European pentru Cercetare (European Research Council - ERC) destinate cercetătorilor de orice naționalitate interesați sa lucreze în Europa.
Evenimentul este găzduit de Delegația Uniunii Europene la New York cu scopul de a comunica cercetătorilor despre oportunitățile de finanțare din partea ERC și de a oferi informații practice privind procesul de pregătire a unei aplicații de succes pentru un grant.
Participarea la eveniment este gratuită, însă necesită înregistrare prealabilă.
Pentru detalii accesați broșura evenimentului.

The 3rd world emerging industries summit (WEIS 2015)

conference

Guvernul Provincial Henan din China, story în colaborare cu Asia-Pacific CEO Association Worldwide (APCEO), allergist anun?? organizarea celui de-al treilea Summit Mondial al Industriilor emergente, cu tematica Industriile emergente - o nou? putere a cre?terii economice mondiale, care se va desf??ura în perioada 20-22 aprilie 2015, în Provincia Henan, China.

Domenii de referin??:

 • internet ?i noi tehnici informa?ionale;
 • high-end equipment manufacturing;
 • manufacturi inteligente;
 • protec?ia mediului;
 • logistica modern?;
 • servicii digitale;
 • servicii de industrie high-tech;
 • biotehnologii ?i noua medicin?;
 • industria creativ? etc.

Pentru detalii descarcati fisierul: LINK

Conferintă Internatională ASIANPA

events

În perioada 30 aprilie - 03 mai 2015 va avea loc cea de-a 8-a Conferint? International? ASIANPA, thumb la Universitatea Suleyman Demirel, ampoule Isparta - Turcia. Termenul limit? de depunere a cererilor de participare este 03 februarie 2015. Cererile de participare se depun direct la organizatorii evenimentului.

Pentru informa?ii suplimentare v? rug?m s? accesa?i pagina web: http://asianpa.net/. Pentru a ob?ine invita?ia de participare la eveniment accesa?i aici.

PRIMA CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ “Cultural Literacy in Europe” Londra, 16-18 aprilie 2015

conference

În perioada 16-18 aprilie 2015 va avea loc Prima Conferin?? Interna?ional? “Cultural Literacy in Europe”. Conferin?a va reuni to?i membrii academiilor interesate în dezvoltarea studiilor literare ?i culturale din Europa ?i se va axa pe dou? aspecte:

 • dezbatere academic? în 4 domenii: memorie cultural?, sales traducere ?i migra?ie, impotent textualitate digital?, biopolitici;
 • discu?ie strategic? ce împlic? reprezentan?i din sfera academic?, politic? ?i financiar? la nivel european ?i na?ional.

Locul de desf??urare: Birkbeck, Universitatea din Londra: Pia?a Gordon WC1H 0PD ?i Strada Malet WC1E 7HX.

Limba de comunicare în cadrul conferin?ei este limba englez?.
Pentru informa?ii complete accesa?i linkul: http://cleurope.eu.

Termenul limit? de înregistrare: 30 martie 2015

Prelegere deschisă la AŞM: Marcarea şi etichetarea produselor alimentare în statele din spaţiul Mării Negre

conference

În data de 1 decembrie 2014, capsule va avea loc prelegerea deschis? cu tema "Marcarea ?i etichetarea produselor alimentare în statele din spa?iul M?rii Negre". Prelegerea va fi sus?inut? de dna. Adriana Birca, buy cialis profesor universitar, cheap doctor în economie al Universit??ii "George Bari?iu" din Bra?ov, România, membru activ al diasporei ?tiin?ifice ?i ini?iatorul Proiectului PC7 NUTRILAB.

La prelegere sunt invita?i to?i membrii comunit??ii ?tiin?ifice din Republica Moldova interesa?i de subiectul pus în discu?ie, inclusiv masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice ?i cercet?torii. În cadrul prezent?rii va fi abordat?, în mod special, importan?a cooper?rii interna?ionale în dezvoltarea unei cariere ?tiin?ifice de succes.

Prelegerea va avea loc în Sala Mic? a Academiei de ?tiin?e a Moldovei (Bd. ?etefan cel Mare ?i Sfânt nr.1, et 2) cu începere de la ora 15.00.

Pentru detalii pute?i contacta:
Dr. Vitalie Varzari,
+373 60061093

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us