Proiecte IncoNet într-un nou format

press release

La 18-20 septembrie, order la Atena, ed a avut loc un eveniment, unde au fost lansate dou? noi proiecte privind dialogul politic dintre UE ?i Asia Central?/??rile Parteneriatului Estic - "IncoNet Parteneriatul Estic" (STI Re?eaua de cooperare interna?ional? pentru ??rile Parteneriatului Estic) ?i "IncoNet Asia Central?" (STI Re?eaua de cooperare interna?ional? pentru ??rile din Asia Central?).

Proiectele INCO-NET vizeaz? crearea unor platforme de coordonare, care:

  • Reunesc factorii de decizie în materie de politică, cercetătorii, reprezentanți din sectorul privat, precum și alte părți interesate din UE și din țările terțe, care fac parte din regiunea vizată, pentru a identifica prioritățile domeniului S&T și pentru definirea orientărilor de cooperare;
  • Pun în aplicare activități de sensibilizare și de difuzare dedicate consolidării participării țărilor vizate/ regiunilor din programul-cadru, inclusiv suport pentru punctele de informare în țările terțe;
  • Efectuează analiza strategică a tendințelor S&T și cartografierea capacităților din regiunile vizate, inclusiv, legăturile lor cu programe similare privind domeniul de cercetare ale UE;
  • Monitorizează în mod sistematic și revizuiesc activitățile de cooperare, în scopul de a oferi feedback-ul și actualizarea politicilor și priorităților S&T.

Sursa: LINK

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us